Kulturverksamheter med uppdrag från kulturnämnden

Det finns många kulturverksamheter som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Några är Västra Götalandsregionen ägare till och några har andra huvudmän.

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd

Långsiktiga uppdrag

Styrelsen för kulturutveckling och Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen

Styrelsen för kulturutveckling bedriver och främjar verksamhet inom områdena kultur, natur och kulturarv genom Kulturförvaltningen. Uppdraget kommer från Kulturnämnden. Kulturförvaltningen ska bidra till ett rikt kulturliv i ett sammanhållet Västra Götaland. 

VGR:s bolag

Film i Väst AB

Film i Väst är en regional filmfond med uppdrag att samproducera film med hög konstnärlig kvalitet och publik potential och som får betydande global distribution och spridning.

GöteborgsOperan AB

GöteborgsOperans uppdrag är att ge alla invånare tillgång till opera, dans och musikal. För att nå en större publik och locka fler till operahuset turnerar GöteborgsOperan och ger konserter runt om i regionen.

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker är regionens ledande musikinstitution med huvudsakligt ansvar för att utveckla former där den klassiska musiken får ökad betydelse för regionens invånare.

Regionteater Väst AB

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik. Ändamålet omfattar att bedriva såväl regional teater- och dansverksamhet i Västra Götaland som lokal teater- och dansverksamhet i Uddevalla och Borås eller andra kommuner i Västra Götaland.