Tillkännagivande: Regionfullmäktige, sammanträde 2019-04-09; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

 2019-04-09

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-24

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-05-16

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Elisabet Ericson

Senast uppdaterad: 2019-04-23 11:50