Tillkännagivande, styrelsen för Alingsås lasarett, sammanträde 2018-11-22

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum

 2018-11-22

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-29

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Lillhagsparken, Göteborg

Sekreterare

Ulla Andersson

Senast uppdaterad: 2018-11-28 13:32