Tillkännagivande: styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sammanträde 2019-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sammanträdesdatum

 2019-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-07

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sjukhusdirektörens stab, Bruna stråket 21, Göteborg

Sekreterare

Anette Persson

Senast uppdaterad: 2019-02-07 09:08