Vårdkonsumtion bland invånare med respektive utan flyktingbakgrund i Västra Götaland

- Jämförelse av vårdkonsumtion, diagnosförekomst samt utveckling över tid.

Syftet med rapporten är att utgöra ett underlag för bedömning behov av hälso- och sjukvård respektive tandvård hos invånare med flyktingbakgrund. Rapporten visar att det finns stora skillnader i ohälsa hos invånare med respektive utan flyktingbakgrund.

Invånare med respektive utan flyktingbakgrund i Västra Götaland - jämförelse av vårdkonsumtion, diagnosförekomst samt utveckling över tid.

 

VGR Analys 2019:1

Koncernavdelning data och analys, Regional vårdanalys