Handledning

Medicinskt bibliotek erbjuder enskild handledning inom litteratursökning, EndNote och bibliotekens digitala tjänster, på plats i biblioteket eller via Teams. Välkommen att boka!  Tjänsten är kostnadsfri och till för alla SkaS-anställda.

Bokningsformulär

Förslag på handledning:
Var vill du ses?