Hitta och låna böcker

Hitta böcker

Länk till bibliotekskatalogen

Nu kan du söka i vår nya katalog, se dina lån och reservera. Är du låntagare sedan tidigare använder du samma inloggningsuppgifter som vid vårt förra bibliotekssystem. Vill du bli låntagare hos oss använd självregistreringsformuläret. Länk till det finns i bibliotekskatalogen.

Kontakta biblioteket via e-post.

 

 

 

 

 


Bli låntagare

För att bli låntagare hos oss behöver du vara medarbetare på Skaraborgs Sjukhus. Läs våra lånevillkor här. 

Länk till självregistreringsformulär i bibliotekets webbkatalog

Vi registrerar personuppgifter för att du ska kunna låna och reservera böcker och för att vi ska kunna kontakta dig när det behövs.

Personuppgifterna lämnas av dig som låntagare och vi registrerar bara de uppgifter vi behöver för att kunna ge den service vi erbjuder.

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har registrerat, och du kan när som helst begära att vi tar bort dem. 

 


Stöd för dig med läsnedsättning

Om du har en läsnedsättning, exempelvis dyslexi, synskada, neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning, finns följande stöd:

Talböcker via Legimus

  • Du kan låna talböcker via myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
    På Legimus webbplats kan du läsa om vem som har rätt att låna talböcker. Kontakta biblioteket för att få ett Legimuskonto: bibliotek.skas@vgregion.se

Förlängd garanterad lånetid

  • Vid läsnedsättning är den garanterade lånetiden fyra veckor stället för tre veckor. Gäller vid lån av bibliotekets böcker, det villl säga inte vid inlån av böcker från andra bibliotek.
    Kontakta biblioteket för mer information: bibliotek.skas@vgregion.se

Skärmuppläsningsprogram via VGR-it

  • VGR-it kan ge dig tillgång till skärmuppläsningsprogram för dator.
    De erbjuder även andra tekniska funktioner. Kontakta VGR-it för mer information och beställning, VGR-it.

Böcker med internpost

Vi skickar böcker med internposten till medarbetare utanför SkaS Skövde.


Fjärrlån

Medarbetare på SkaS kan beställa facklitteratur som inte finns hos oss, från andra bibliotek via fjärrlån, under förutsättning att litteraturen ska användas för arbetet eller studier kopplade till arbetet.

Beställ via e-post: bibliotek.skas@vgregion.se. 
Du kan naturligtvis också komma in till oss och beställa.


Återlämning av böcker

Medarbetare på SkaS Skövde återlämnar sina böcker i något av bibliotekets återlämningsskåp, det finns ett utanför bibiblioteksentrén och ett under utlåningsdisken inne i biblioteket.

Övriga medarbetare skickar tillbaks böckerna med internposten till:
Medicinskt bibliotek, Entréhallen, plan 2, SkaS Skövde


Personuppgifter och sekretess

Personuppgifter

Vi registrerar personuppgifter för att du ska kunna låna och reservera böcker och för att vi ska kunna kontakta dig när det behövs.

Personuppgifterna lämnas av dig som låntagare och vi registrerar bara de uppgifter vi behöver för att kunna ge den service vi erbjuder.

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har registrerat, och du kan när som helst begära att vi tar bort dem. 

Sekretess

"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men." (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)