Tidskrifter, databaser

E-biblioteket VGR

I E-biblioteket VGR finns de databaser, e-böcker, tidskrifter och kliniska kunskapsstöd som alla medarbetare i VGR har tillgång till.

Åtkomst hemifrån

E-biblioteket är uppbyggt så att om om du sitter utanför regionens nätverk loggar du in i resurserna med vgr-id och lösenord.

Om du är uppkopplad via VPN och inte kommer åt våra resurser, koppla ifrån VPN och välj ditt vanliga nätverk.