Lånevillkor, personuppgifter

Här kan du ta del av biblioteks lånevillkor, hantering av personuppgifter och sekretess.

Lånevillkor

Den garanterade lånetiden är 14 dagar med 12 automatiska omlån. Omlån sker under förutsättningen att boken inte är reserverad eller att den maximala lånetiden är slut. Först vid kö eller maximal lånetid, kommer  påminnelser och krav att skickas ut.

Om boken inte lämnas tillbaks trots tre krav skickar vi en räkning på bokens inköpspris, dock minst 200 kr/bok. 

Personuppgifter

Vi registrerar personuppgifter för att du ska kunna låna och reservera böcker och för att vi ska kunna kontakta dig när det behövs.

Personuppgifterna lämnas av dig som låntagare och vi registrerar bara de uppgifter vi behöver för att kunna ge den service vi erbjuder.

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har registrerat, och du kan när som helst begära att vi tar bort dem. 

Sekretess

"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men." (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)