Lönetillägg under AT

Allmänmedicin, Skaraborg

För resor till och från vårdcentraler som ligger utanför Skövde respektive Lidköping utbetalas ett lönetillägg på 1500 kr/månad vid heltidsarbete. Alltså ett totalt belopp på 9000 kr oavsett tid. Ersättningen är skattepliktig.