Regler för leasingbil

När får jag använda leasingbil under min AT-tjänstgöring?

Aktivitet

Leasingbil ja eller nej

Röntgenutbildning (Lidköping till Skövde)

Ja

Urologiplacering (Lidköping till Skövde)

Ja

Klinikintroduktioner på annan ort (för varje ny placering)

Ja

PV-eftermiddagar (ibland heldagar)

Ja

Försäkringsmedicinsk utbildning i Skövde/Lidköping

Ja

Försäkringsmedicinsk utbildning ej i Skövde/Lidköping

Nej*

Psykplaceringen

Nej (lönetillägg utgår istället)

Valbar 4-veckorsplacering

Nej (lönetillägg utgår istället)

Vårdcentral utanför sjukhusorten

Nej (lönetillägg utgår istället)

Kurser och auskultationer där utbildningspotten används

Nej*

AT-provet i Skövde

Ja

AT-tenta i övriga VGR

Nej*

Kirurg- eller medicinplaceringar i Falköping

Resan ska betalas av resp klinik, ej av AT-kontot

*Vid kurser i övriga VGR ska kollektivtrafiken i första hand användas. Om man väljer att köra egen bil ersätts endast enkelresa om man är ensam i bilen. Vid två eller flera AT-läkare i bilen ersätts hela resan.

Leasingbil bokas i god tid, på ansvar 21060 (AT-läkare). Ring till Regionens Fordon på telefonnummer 0500-478600 för att få hjälp med bokning av bil. Du kan även maila om bokning på mailadress regionensfordon@vgregion.se