Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handledning/Lots

Målsättning

AT-lotssystemet ska för den enskilde AT-läkaren bidra till en framåtsyftande och harmonisk utveckling in i läkaryrket. Lotsgruppen ska vara ett forum att få reflektera och ventilera svåra frågeställningar inom yrket.

Förutsättning

AT-lotssystemet ingår i AT-tjänstgöringen, och är obligatoriskt i och med att Lotshandledarna blir Huvudhandledare enligt Socialstyrelsens föreskrift för AT. Lotsgruppen utgör ett komplement till handledningen på respektive klinik/vårdcentral.

Innehåll

Gruppvis diskussionsträffar under handledning av två AT-lotsar var innehåll kan vara: Läkaryrket, Balansen mellan lust och krav, Professionell utveckling, Livslångt lärande, Ledarskap, Konsultationen, Relation och kommunikation med patienter/anhöriga/ medarbetare, Etik och moral, Attityder och värderingar, Framgång och svårigheter i arbetet/ Förtröstan och tillit, inspiration och glädje. Fria diskussioner stimuleras, gärna utifrån vad gruppdeltagarna närmast bär med sig i form av yrkesmässiga problem, glädjeämnen, erfarenheter eller frågeställningar. Det är också ett ansvar för gruppen och varje enskild deltagare att bidra i diskussionerna och hjälpa varandra framåt efter bästa förmåga.

Form

Gruppen sammansätts av sju-åtta AT-läkare (i Lidköping hela gruppen 9 st) samt två AT-lotsar, den ena verksam inom sjukhussjukvård eller inom primärvård och en psykoterapeut/psykolog. AT-läkarna blir av praktiska skäl den grupp som startar sin AT vid ett och samma tillfälle. Första sammankomsten sker under första månaden, därefter ca två gånger/termin, ett par timmar varje gång. I första hand under ordinarie arbetstid. Vid andra mötestider ersätts AT-läkaren med flextid maximalt under två timmar/lotsträff. Trivsam inramning avseende lokal och ev förtäring eftersträvas Studierektorsverksamheten bidrar med 200 kr/person för mat vid en avslutande middag.

Lotsgruppen ansvarar gemensamt för att överenskomma tider och svara för arrangemangen i övrigt. Lotsgruppen avslutas när AT-perioden för de flesta AT-läkarna är över, vanligast efter ca 21 månader.

Utvärdering

Lotsgruppen gör en gemensam, muntlig utvärdering vid en av sina sammankomster efter ungefär 6 månader, där man sammanfattar sina erfarenheter och avgör hur man ska gå vidare, om några speciella förändringar behöver göras avseende form, innehåll etc. Ytterligare en sådan genomgång och resumé görs i samband med gruppens avslutande.

 


Senast uppdaterad: 2022-01-28 10:54