Utbildningspolicy

Utbildningspott och utbildningsdagar

Under AT-tjänstgöringen vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) får du som AT-läkare möjlighet att nyttja en utbildningspott på 20 000 kr och 12 stycken utbildningsdagar. Dessa pengar och dagar kan användas till AT-resa, utbildningar, konferenser och auskultation (se nedan). Utbildningspotten kan användas för att täcka kursavgift, logi och resor. Originalkvitton/biljetter ska alltid bifogas till din redovisning, och för att få lov att delta behöver du först ha en godkänd ledighetsansökan (se nedan).

Maximalt fem utbildningsdagar får användas/önskad utbildningsaktivitet, inkluderat två resdagar med lön, om resan sker på en vardag, och förutsatt att det inte finns möjlighet att resa på annan tid. Du får inte ta ut någon annan form av ledighet (semester eller jourkomp) i anslutning till en resa som arbetsgivaren betalar.

Tänk på att fördela utbildningsdagarna någorlunda jämnt under dina kliniska placeringar för att du ska få en så bra AT som möjligt.

Enbart kurser, konferenser och auskultation inom Norden kan komma att godkännas.

Obligatoriska utbildningar/moment

De utbildningar som är schemalagda och inskrivna med datum i ditt AT-förordnande anses vara obligatoriska, och ingen ledighetsansökan behövs. Ledigheten ska du dock lägga in själv i Heroma Webb. AT-resan är inte obligatorisk, utan ett erbjudande. För följande återkommande resor/utbildningar/moment gäller:

Aktivitet

Dagar

Kurs-ansökan

Utb. dagar

Reseersättning

Utb.

pengar

AT-resa

1 d

Nej

Ja

Nej, ingår i resan

Nej

FK-utbildning

1 d

Nej

Nej

Ja, läs nedan *

Nej

AT-prov

2+1 d

Nej

Nej

Ja, läs nedan *

Nej


Du kommer utöver ovanstående även bli inbjuden till andra regelbundna utbildningsaktiviteter såsom Regionalt AT-forum (Uddevalla, ”kostar” enbart två utbildningsdagar), Reumatologidag (Göteborg) och AT-studieresa (om du vill åka på fler än en). Vid dessa aktiviteter gäller att du får ledigt först efter överenskommelse med schemaläggare, och under förutsättning att verksamheten fungerar.

Resor (*) – vid resor till och från utbildningar skiljer vi på obligatoriska moment (enligt AT-förordnande) och övriga. För obligatoriska utbildningar är du välkommen att använda leasingbil alternativt samåka i egen bil, där ersättning för resan utgår till den som i det senare fallet tillhandahåller en bil. För AT-provet, om du skriver provet på annan ort än Skövde, Försäkringsmedicinutbildning, om på annan ort än Lidköping eller Skövde, samt för övriga endagarsutbildningar inom regionen exempelvis Reumatologidagen, utgår reseersättning motsvarande en Regionen-runt-biljett inom Västra Götaland.

Auskultation

Auskultation kan bara genomföras inom specialitet som inte finns på SkaS, och om så i första hand inom VGR och i andra hand i Sverige eller inom Norden. Möjligheten till auskultation gäller för ett tillfälle som ska vara 3-5 dagar långt. Sker auskultationen utanför VGR, ska ett på förhand planerat program för de aktuella dagarna från mottagande klinik/verksamhet bifogas med din ledighetsansökan.

Ledighetsansökan/administration

Du ansöker om ledighet, utbildningsdagar och ekonomiska medel via blanketten ”Kursansökan för AT-läkare SkaS”. Blanketten når du via länken ”Kursansökan” på vår hemsida. Vid utbildning/kurs är det också ett krav att kursinbjudan med program ska bifogas med din ansökan.

Schemaläggare/ansvarig ska också godkänna frånvaron på den klinik/enhet du är placerad på, när det är tänkt att du ska gå på aktiviteten, innan blanketten lämnas in till utbildningssekreterare.

Studierektorsverksamheten måste godkänna ansökan skriftligt innan några pengar kan betalas ut. Kursansökan ska vara beviljad och attesterad i god tid före utbildningsaktiviteten, och ska vara oss tillhanda tre månader innan avslutad AT. I efterhand beviljas inga utbildningsdagar- eller ekonomiska medel.

Hur man ansöker om utbildningsdagar och pengar

  1. När du har hittat en utbildning du vill vara med på, fyll i en kursansökan (inkl. kursprogram/inbjudan) och lämna till schemaläggaren på den klinik du är på under utbildningen. Vid auskultation krävs en skriftlig bekräftelse.
  2. När ledigheten är beviljad, skickas den vidare till Anna/Annelie för granskning och attest/godkännande av övergripande studierektor.
  3. Nu kan du anmäla dig till utbildningen. Ange vår fakturaadress för att slippa ligga ute med pengar.

Fakturaadress:
Skaraborgs Sjukhus
Fe 993 Ansvar 21060
405 83 Göteborg
Organisationsnr: 232100-0131

  1. Resan bokar och betalar du själv och lägger in i ”Rese” i Heroma Webb. Boendekostnaden kan du betala själv alternativt uppger du fakturaadressen till oss så drar vi pengarna direkt från utbildningspotten. Andra alternativet är att föredra.