AT i Lidköping

Skaraborgs sjukhus Lidköping (SkaS L) har ett upptagningsområde på cirka 85 000 invånare. Här finns medicinklinik, kirurgklinike med ortopedsektion, anestesi, röntgen, kvinnoklinik, barnklinikt med dagvårdsavdelning samt öppenvårdsmottagningen för ÖNH och ögonsjukdomar.

Redan tidigt får du ett relativt stort självständigt ansvar i handläggningen av patienter men hela tiden under handledning och med mer erfarna kollegor nära till hands. Du får gå egna primärjourer på placeringarna inom både medicin-, och kirurgi dock först när vi bedömt dig ha tillräcklig erfarenhet för detta. Klinikerna/vårdcentralerna har handledarutbildade kollegor. Speciell AT-undervisning finns på samtliga delar av tjänstgöringen. Du deltar också i centralt anordnade AT-utbildningar.

Den sista onsdagen varje månad träffas alla AT-läkare, både på sjukhuset och vårdcentralen, för en arbetslunch tillsammans med lokalt ansvariga för AT-utbildningen. Syftet är att sprida viktig information samt diskutera aktuella frågor som berör AT-utbildningen.