AT i Skövde

Skaraborgs sjukhus Skövde (SkaS S) är ett centralsjukhus tillika det största sjukhuset inom Skaraborgs sjukhus. Sjukhuset i Lidköping, Falköping och Mariestad ingår också i Skaraborgs sjukhus. Upptagningsområdet är cirka 250 000. Här finns flertalet specialiteter representerade med tillhörande slutenvård. Det bedrivs även forskning.

Från första dagen som AT-läkare är du doktor men naturligtvis med det stöd du behöver från mer erfarna kollegor. Du får chans att på ett bra sätt komma in i yrkesrollen. När du går jour under medicin- och kirurgiblocket tar du hand om dina egna patienter men har alltid en äldre kollega att rådfråga på huset.

Den sista onsdagen varje månad träffas alla AT-läkare, både på sjukhuset och vårdcentralen, för en arbetslunch tillsammans med lokalt ansvariga för AT-utbildningen. Syftet är att sprida viktig information samt diskutera aktuella frågor som berör AT-utbildningen. Speciell AT-undervisning finns på samtliga delar av tjänstgöringen. Du deltar också i centralt anordnade AT-utbildningar.