Rutin: Visir till personal

RUTIN: Rutin Visir till personal som skydd för patienten när covid-19-misstanke saknas gäller fortsatt

Rutin Visir till personal som skydd för patienten när covid-19-misstanke saknas gäller fortsatt.

Det vill säga vid all ansiktsnära (mindre än 0.5 m) vård där det inte föreligger misstänkt eller konstaterad Covid-19 ska visir användas.