Hyfs - hygiensjuksköterska i förskolan

Hyfs startade i Göteborg 2006 och finns i hela Västra Götaland sedan 2009. Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och kommunerna i Västra Götaland. Syftet med Hyfs är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Men, barn som går i förskolan är cirka 20–30 % mer sjuka än hemmabarn. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap om hur infektioner smittar kan man minska onödig smittspridning.

Läs mer om Hyfs i

Delrapport 2006 - 2009 

Slutrapport 2006 - 2012  

IFAUs rapport "Sjukfrånvaro bland förskolebarn – lärdomar från en satsning på förbättrad hygien" om Hyfs arbete går att läsa på denna sida. 

Kontaktpersoner

Hyfs-sjuksköterskor: 
Marianne Bengtsson, 
Göteborg 
010-441 24 13, 0703-04 60 54 E-postadress

Ann Hasselberg-Hellberg, Göteborg och Södra Bohuslän
010-441 24 10, 0700-82 51 02  E-postadress

Maria Iglicar Berntsson, Fyrbodal och Norra Bohuslän
010-441 24 22, 0761-14 12 11  E-postadress

Susanne Johansson, Skaraborg
010-441 24 29, 0761-15 50 38 E-postadress

Kajsa Lundqvist, Södra Älvsborg
010-441 24 33, 0761-18 06 79  E-postadress

Kommunikatör: 
Johanna Bernhardsson
010-441 24 14, 0700-82 46 40  E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-01-09 16:55