Information om smittsamma sjukdomar

På denna sida finns information om när barnen är sjuka och smitta sker på förskolan. Det är viktigt att vårdnadshavare får bra och rätt information. En hjälp till er som arbetar på förskolan är informationsblad som ni själva kan använda och även ge till barnens vårdnadshavare. Datum anger när dokument skapades eller senaste revidering.

För Smittskydd Västra Götalands information kring sjukdomar så lyder under smittskyddslagen - klicka här. 

När barnet blir sjukt - information till vårdnadshavare 

Beträffande regler för medicinering på förskolan – information från Strama (utskickat till förskolor september 2018) 


Blodburen smitta bland barn och ungdomar 

Huvudlöss - information till vårdnadshavare

Höstblåsor - information till vårdnadshavare

RS-virus (december 2016) 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på svenska 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på arabiska 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på somaliska 

Springmask -  information till vårdnadshavare

Streptokockinfektioner inom förskoleverksamheten
Föräldrainformation 

Personalinformation

Sjukvårdsinformation

Infografik om streptokocker 

Tarmsmitta - Diarré och kräkningar inom förskolan 
Föräldrainformation

Föräldrainformation i kort version 

Personalinformation

Sjukvårdsinformation   

Temablad magsjuka

Vattkoppor -  information till vårdnadshavare

Ögoninfektion -  information till vårdnadshavare

Översättningar diarré och kräkningar i förskolan

Översättningar När barnet blir sjukt

Smitta i förskolan

Kunskapsunderlaget Smitta i förskolan från Socialstyrelsen 


Senast uppdaterad: 2018-11-13 09:16