Informationsmaterial

Utbildningsmaterial 

Föräldrafolder (information til vårdnadshavare om Hyfs och en vägledning om god handhygien. Bra att skriva ut och ha på förskolan och dela ut till föräldrar) 

Föräldramötesmaterial - ett diskussionsunderlag inför samtal om hygien i förskolan riktat till föräldrar och förskolepersonal. 

Föräldrautbildningsmaterial "Smitta och smittspridning"  
Text till utbildningsmaterialet 

Affischer om livsmedelshygien 

Producerade av Smittskydd Västra Götaland och Länsstyrelsen. Vi har tagit fram material för en grundläggande hygienutbildning till personal på olika former av tillfälliga boenden. 

Affischer på arabiska 

Affischer på dari 

Affischer på engelska 

Affischer på persiska

Affischer på somaliska 

Affischer på svenska 

Affischer på tigrinja

Hepatit A - Vaccinera dig och dina barn inför resan 

Affischer producerade av miljöenheten, Lerums kommun

Tvätta händerna - "4 av 10 tvättar inte händerna"

Sår kan sprida smitta 

Kräklarm - allmän plansch i A3 

Kräklarm - plansch för förskola. 

Kräklarm - plansch för skola.