Informationsmaterial

Utbildningsmaterial 

Föräldrafolder (information til vårdnadshavare om Hyfs och en vägledning om god handhygien. Bra att skriva ut och ha på förskolan och dela ut till föräldrar) 

Föräldramötesmaterial - en presentation som Hyfs gjort, med  manus som är för förskolan att använda. Syftet är att det ska vara en hjälp för er att berätta om hygienarbetet på förskolan, riktlinjer vid sjukdom och hur ni tillsammans med föräldrar och barn kan verka för att alla som vistas i förskolan ska vara så friska som möjligt.  

Föräldramötesmaterial - ett diskussion inför samtal om hygien i förskolan med dilemman. Producerat av Hälsoäventyret Oasen, Vara.  

Affischer om livsmedelshygien 

Producerade av Smittskydd Västra Götaland och Länsstyrelsen. Vi har tagit fram material för en grundläggande hygienutbildning till personal på olika former av tillfälliga boenden. 

Affischer på arabiska 

Affischer på dari 

Affischer på engelska 

Affischer på persiska

Affischer på somaliska 

Affischer på svenska 

Affischer på tigrinja

Hepatit A - Vaccinera dig och dina barn inför resan 

Affischer producerade av miljöenheten, Lerums kommun

Tvätta händerna - "4 av 10 tvättar inte händerna"

Sår kan sprida smitta 

Kräklarm - allmän plansch i A3 

Kräklarm - plansch för förskola. 

Kräklarm - plansch för skola. 

Senast uppdaterad: 2018-10-05 14:33