Informationsmaterial

På denna sida finns material som förskolan kan använda i sin verksamhet.

Affischer om livsmedelshygien 

Producerade av Smittskydd Västra Götaland och Länsstyrelsen. Vi har tagit fram material för en grundläggande hygienutbildning till personal på olika former av tillfälliga boenden. 

Affischer på arabiska.pdf 

Affischer på dari.pdf 

Affischer på engelska.pdf 

Affischer på persiska.pdf

Affischer på somaliska.pdf 

Affischer på svenska.pdf 

Affischer på tigrinja.pdf

Information om Hygienveckan

Samlad informtion om kampanjveckan Hygienveckan. Här hittar du material från tidigare veckor och inspirationsmaterial. 


Folke frågar om virus och bakterier

Folkhälsomyndighetens berättelse framtagen för barn i förskoleålder om vad virus, bakterier och vaccin är för något. Men också om vad som kan få oss vi mår bra, och hur vi kan hålla oss friska.

Berättelsen "Folke frågar om virus och bakterier"