Närområdesansvar

På denna sida finns information om närområdesansvar, hur förskolan hittar den närområdesansvariga vårdcentralen, vilken förskola vårdcentralen har närområdesansvar för och vad som går att läsa i Krav- och kvalitetsboken.

Vid utbrott av infektioner på förskolan där många barn är drabbade görs en utbrottsutredning. Hur den går till och vem som ansvarar för den beror på vad det är för slags infektion. Förskolan ska vid utbrott alltid kontakta den närområdesansvariga vårdcentralen. Vårdcentralen gör en bedömning av situationen och beslutar om fortsatt handläggning. Riktlinjerna (PM) ska fungera som en hjälp vid bedömningen. Vid tveksamheter kan förskolan först kontakta sin HYFS-sjuksköterska för en första bedömning. Vårdcentralen kan alltid konsultera Smittskydd Västra Götaland i utredningen.

Vilken vårdcentral ska förskolan vända sig till? 
Upptagningsområde för vårdcentraler

Vilken förskola har vårdcentralen ansvar för?
Närområdesplaner per kommun/stadsdel i Västra Götaland. Obs! Uppdateras inom kort. För frågor kring detta, kontakta din Hyfs-sjuksköterska. 

Om vårdcentralernas gemensamma närområdesansvar går att läsa i
Krav- och kvalitetsboken

Senast uppdaterad: 2018-07-03 15:04