Närområdesansvar

På denna sida finns information om närområdesansvar, hur förskolan hittar den närområdesansvariga vårdcentralen, vilken förskola vårdcentralen har närområdesansvar för och vad som går att läsa i Krav- och kvalitetsboken.

Vid utbrott av infektioner på förskolan där många barn är drabbade görs en utbrottsutredning. Hur den går till och vem som ansvarar för den beror på vad det är för slags infektion. Förskolan ska vid utbrott alltid kontakta den närområdesansvariga vårdcentralen. Vårdcentralen gör en bedömning av situationen och beslutar om fortsatt handläggning. Riktlinjerna ska fungera som en hjälp vid bedömningen. Vid tveksamheter kan förskolan först kontakta smittskyddssjuksköterska för en första bedömning. Vårdcentralen kan alltid konsultera Smittskydd Västra Götaland i utredningen. 
Smittskydd Västra Götaland nås på 010-441 24 00. 

Vilken vårdcentral ska förskolan vända sig till? 
Upptagningsområde för vårdcentraler

Närområdesplan per kommun (och på stadsdelsnivå för Göteborg) - inaktuell information. Sidan är under uppdatering. 

Om vårdcentralernas gemensamma närområdesansvar går att läsa i Krav- och kvalitetsboken