Hygien- och städråd

På denna sida finns information om hygien- och städråd för förskolan. All förskoleverksamhet ska ha skriftliga riktlinjer om hygienrutiner.

Dokument från Folkhälsomyndigheten: 
Allmänna råd om städning i skola och förskola från Folkhälsomyndigheten 

Dokument från Arbetsmiljöverket: 
Om smitta och mikrobiologiska risker 

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter

Dokument från Livsmedelsverket: 
Hygien och säker mat i förskolan

Dokument från Hyfs - Hygiensjuksköterska i förskolan:
Hygienråd i förskoleverksamheten 

Hygienrutiner vid blöjbyte 

Skärpta hygienrutiner i förskolan. De skärpta rutinerna gäller vid ökning av infektioner, till exempel magsjuka och streptockockinfektioner.

När man gör en hygienrond på förskolan, använd gärna protokollet hygienrond från boken Hygienrond i förskolan, till hjälp. Protokoll för hygienrond i förskolan

Handtvättsillustrationer
 Så här tvättar du händerna  

Akuthink 
Instruktioner och innehåll för en akuthink  

Dokument från Miljöförvaltningen: 
Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg - ej kök


Senast uppdaterad: 2018-08-30 09:29