HYFS (Hygiensjuksköterska i Förskola)

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Men, barn som vistas i förskola är oftare sjukare än barn som vistas hemma. Syftet med HYFS är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. 

 Nyhetsarkiv

Nyheter

Hygienveckan v. 38

Läs mer om Hygienveckan här

Sjukfrånvarorapportering i förskolor

Klicka här

Sunda solvanor 
klicka här  

Kontakt

Hyfs-sjuksköterskor:
Marianne Bengtsson,
Göteborg
010-441 24 13, 0703-04 60 54  

Ann Hasselberg, Göteborg och Södra Bohuslän
010-441 24 10, 0700-82 51 02   

Maria Iglicar Berntsson, Fyrbodal och Norra Bohuslän
010-441 24 22, 0761-14 12 11   

Susanne Johansson, Skaraborg
010-441 24 29, 0761-15 50 38  

Kajsa Lundqvist, Södra Älvsborg
010-441 24 33, 0761-18 06 79   

Kommunikatör:
Johanna Bernhardsson
010-441 24 14, 0700-82 46 40   

Hyfs-pedagog:
Sofie Arfvidsson (arbetar två dagar i veckan för Hyfs)
0700-20 65 02  

uiqt|wBuizqivvm5t5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5t5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5pi{{mtjmzoH%vozmoqwv5{mivv5pi{{mtjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5qotqkiz4jmzv|{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5qotqkiz4jmzv|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5jqzoq||i5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5jqzoq||i5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsir{i5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{msir{i5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wnqm5izn%vql{wvH%vozmoqwv5{m{wnqm5izn%vql{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m