HYFS (Hygiensjuksköterska i Förskola)

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Men, barn som vistas i förskola är oftare sjukare än barn som vistas hemma. Syftet med HYFS är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. 

 


Hyfs får ny hemsida 

Under april 2017 får Västra Götalandsregionens hemsidor nytt utseende vilket gör att även vår hemsida kommer att förändras. Det innebär att du som har länkat till oss från din hemsida behöver göra nya länkar. Hyfs information- och instruktionsfilmer och handtvättslåten "Alla tvättar händerna" finner ni nedan. 

Instruktionsfilmer: 
Toalettbesök på förskolan 

Pottanvändning på förskolan 

Blöjbyte på förskolan 

Hyfs informationsfilm: Friskare barn i förskolan

Hyfs handtvättslåt Alla tvättar händerna 

Text till låten Alla tvättar händerna  

 Nyhetsarkiv

Nyheter

Hygienveckan

Läs mer om Hygienveckan här

Sjukfrånvarorapportering i förskolor

Klicka här

Kontakt

Hyfs-sjuksköterskor:
Marianne Bengtsson,
Göteborg
010-441 24 13, 0703-04 60 54  

Ann Hasselberg, Göteborg och Södra Bohuslän
010-441 24 10, 0700-82 51 02   

Maria Iglicar Berntsson, Fyrbodal och Norra Bohuslän
010-441 24 22, 0761-14 12 11   

Susanne Johansson, Skaraborg
010-441 24 29, 0761-15 50 38  

Kajsa Lundqvist, Södra Älvsborg
010-441 24 33, 0761-18 06 79   

Kommunikatör:
Johanna Bernhardsson
010-441 24 14, 0700-82 46 40   

 

 Hyfs finns på Facebook. Sök på Hyfs - Hygiensjuksköterska i förskolan. 

uiqt|wBuizqivvm5t5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5t5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5pi{{mtjmzoH%vozmoqwv5{mivv5pi{{mtjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5qotqkiz4jmzv|{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5qotqkiz4jmzv|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5jqzoq||i5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5jqzoq||i5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsir{i5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{msir{i5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m