Hyfs - hygiensjuksköterska i förskolan

Hyfs startade i Göteborg 2006 och finns i hela Västra Götaland sedan 2009. Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och kommunerna i Västra Götaland. Syftet med Hyfs är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Men, barn som går i förskolan är cirka 20–30 % mer sjuka än hemmabarn. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap om hur infektioner smittar kan man minska onödig smittspridning.

Läs mer om Hyfs i

Delrapport 2006 - 2009 

Slutrapport 2006 - 2012  

Sommaren är här och Hyfs vill påminna om vikten av att ha ett gott solskydd. På denna sida finns några länkar till användbara sidor där ni kan läsa mer. 

Solråd för barn hos 1177
Sunda solvanor är ett stöd för dig som arbetar med barn och familjer för att sprida information och påverka solvanor. Det handlar om att höja medvetenheten om riskerna med att bränna sig i solen som barn. Läs mer om verksamheten på denna webbsida. 
Vill ni beställa planscher för att påminna föräldrar om sunda solvanor kan ni kostnadsfritt göra det via denna webbsida. Skriv in sunda solvanor i det tomma fältet för att få fram rätt material. 

Patientinformation om sunda solvanor på 1177 Vårdguiden 

Solappen ”Min soltid” hjälper dig att slippa få röd hud i solen. Med ”Min soltid” kan du beräkna en uppskattad soltid. Den ger dig solråd och fakta om bland annat sol och D-vitamin, UV-strålning och UV-index. Appen finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida 

Lär barn om sol med hjälp av boken En bok om solen  av Pernilla Stalfelt. 

Kontaktpersoner

Hyfs-sjuksköterskor: 
Marianne Bengtsson, 
Göteborg 
010-441 24 13, 0703-04 60 54 E-postadress

Ann Hasselberg, Göteborg och Södra Bohuslän
010-441 24 10, 0700-82 51 02  E-postadress

Maria Iglicar Berntsson, Fyrbodal och Norra Bohuslän
010-441 24 22, 0761-14 12 11  E-postadress

Susanne Johansson, Skaraborg
010-441 24 29, 0761-15 50 38 E-postadress

Kajsa Lundqvist, Södra Älvsborg
010-441 24 33, 0761-18 06 79  E-postadress

Kommunikatör: 
Johanna Bernhardsson
010-441 24 14, 0700-82 46 40  E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-07-26 13:35