Fördjupning språkutveckling

Ett barn med flera språk
En film om flerspråkig språkutveckling för de yngsta barnen tillsammans med Laleh Nayeb, leg. Logoped, PhD. Nedan följer frågor att använda enskilt eller i personalgrupp efter att ni sett filmen, för fördjupning eller diskussion.


Generella frågor

  • Vilka argument fick du för vikten av modersmålet för att svenskan ska utvecklas?
  • Laleh pratar om individualistiska respektive kollektivistiska kulturer. Vad kan du ta med dig av den kunskapen i samtal med familjer?
  • Alla kommer inte från en läskultur, utan en kultur av berättande. Hur kan du lyfta det muntliga berättandet och hur kan du arbeta vidare med det?

Frågor för biblioteksverksamhet

  • Vad tar du med dig för tankar från den filmade föreläsningen till ditt arbete?
  • Hur kan biblioteket arbeta med att lyfta fram flerspråkighet och media på olika språk i biblioteksrummet, digitalt, programverksamhet och i sin marknadsföring?
  • Hur synliggör du Språktåget i biblioteksrummet, digitalt och via annan information för både förskolor och privatpersoner?

Filmen med svensk text: