Tips och inspiration från biblioteken

Här finns tips från biblioteken om hur de arbetar med Språktåget. Har du ett bra tips att dela med dig av? Skicka ett mail till therese.ytter@vgregion.se.

I biblioteket

Placering i biblioteket och märkning av böckerna

 • Gör en Språktågethylla i biblioteket med böcker från boktipslistan. Märk upp böckerna med klistermärke på framsidan och/eller på ryggen, och lokalisera dem till hyllan i katalogen.
 • Gör egna klisteretiketter med kategorierna, och sätt på framsida/baksidan av böckerna. Alternativt färgkoda eller skriv kategorin på insidan av pärmen.
 • Ställ böckerna i ett eget tråg som är väl exponerat.
 • Gör knubbar för de olika kategorierna i hyllan.
 • Placera Språktåget-hyllan i eller vid Äppelhyllan.


Böckerna i boklistan

 • Om möjligt, köp in fler böcker från boklistan.
 • Tipsa om andra böcker än de som står i boklistan!
 • Laminera boklistan och ha den i disken samt vid hyllan.
 • Köp in böcker på andra språk i den mån det finns. – tipsa varandra om titlar i Språktåget-nätverket!
 • Markera i boklistan vilka titlar som finns på ditt bibliotek.
 • Logopeder jobbar mycket med språkstimulerande material, som dockor och spel. Gör i ordning bokpåsar med språkstimulerande böcker och material , och låna ut med rfid-chip på en etikett på påsen.
 • Gör färdiga bokpåsar med de olika kategorierna från boklistan.
 • Köp in en del böcker där det händer saker, till exempel pop-up-böcker, böcker med flikar, böcker som låter, taktila böcker med tygbitar eller med spår att följa. Barn med bland annat autism gagnas av sådana böcker.
 • Bygg ut utbudet successivt och se först vad som lånas!


Rutiner

 • Skapa en rutin för återkoppling till familjer som inte får med sig alla böcker direkt.
 • Skriv ut boklistan till de familjer som vill låna många böcker. Då kan de pricka för vad de lånat, och ta med till biblioteket nästa gång.
 • Gör en manual för personal som inte är så vana att arbeta med Språktåget eller använd den som ligger här.


Hemsidan

 • Ha en flik för Språktåget på hemsidan, med kort information och med länkar till de titlar som också finns som e-böcker.
 • Gör en särskild sida med information om språkutveckling som är riktad till föräldrar, pedagoger, familjer och andra vuxna kring barn.


Arrangemang
 

 • Ordna ett helgprogram utifrån Språktågets material: med boklistans böcker, foldrar, affischer, böcker för föräldrar om barns språkutveckling och tips. Ha en öppen sago-, rams- och sångstund.

Marknadsföring

 • Sätt upp affischer vid parklekar, Öppna förskolan, BVC, tandläkarmottagningar, köpcentrum och andra ställen där barnfamiljer vistas.
 • Dela ut affischen med ramsan i A4 i biblioteket.
 • Informera på sociala medier: Facebook, Instagram.
 • Informera på hemsidan.
 • Informera till förskolor via månadsbrev.
 • Informera all personal på biblioteket.
 • Gå till Öppna förskolan och informera föräldrar där.
 • Gör en utställning på barnavdelningen med böcker, foldrar, affischer och tåg!
 • Gör en Språktåget-sida på hemsidan med dynamiska länkar från boklistan till katalogen.
 • Spela in en film där ni berättar om Språktåget och tipsen i foldern, som kan visas på föräldramöten i förskolan.

Samarbete med BHV

 • Om inte föräldragrupperna har ett obligatoriskt besök på biblioteket redan, så föreslå det för BVC.
 • Bjud in BVC till biblioteket, eller be att få komma till deras APT.
 • Be att få göra en Språktågethylla i väntrummet på BVC, med foldrar, information om biblioteket, boktips om språkutveckling och barnböcker att läsa på plats.
 • Skapa nätverk för barns språkutveckling i din kommun, och bjud in BVC, logopeder och specialpedagoger.


Samarbete med logopeder

 • Bjud in Språktåget-grupper eller enskilda familjer till biblioteket som logopederna bokar in.
 • Kontakta logopeder i din kommun och fråga hur ni kan samarbeta. Bjud in logopederna till biblioteket och besök även deras lokaler.
 • Fråga logopederna om böcker och material som de tycker är bra!
 • Lämna deposition med böcker i logopedernas väntrum.


Samarbete med förskolan

 • Be att få vara med på föräldramöten och prata om barns språkutveckling och biblioteket.


Samarbete med andra aktörer

 • Samarbeta med kyrkans öppna förskola.
 • Kontakta barnhabiliteringen om den finns i din kommun.


Mötet med familjerna

Inom Bokstart finns forskning som visar att ett professionellt och personligt samtal vid överlämnande av gåvoböcker är avgörande för hur väl budskapet landar hos familjen. Därför är det lönt att lägga ner tid och omsorg på detta, även i en hektisk biblioteksvardag.

Hur får familjer som kommer med sin biljett ett bra bemötande och professionella råd, oavsett vem de träffar på biblioteket?

 • Ta upp vikten av att alla kan grunderna om Språktåget med din chef, och be hen stödja ert arbete.
 • Ta upp Språktåget med regelbundenhet på till exempel APT.
 • Utbilda samtliga i personalen om Språktåget, om olika språksvårigheter, och hur böcker kan stödja barnens språkutveckling.
 • Se till att boklistan finns i alla diskar, beroende på hur biblioteket ser ut och vart familjer vänder sig när de kommer till biblioteket.
 • Ha ett tydligt system för hur böckerna står.
 • Ha information om Språktåget i rutinpärmarna.
 • Se till att det inte är en specialfråga utan något alla ska kunna.
 • Påtala vikten av att disken närmast barnavdelningen alltid bemannas av barnbibliotekarie.
 • Se till att informera vikarier.

Inspirationsbilder från biblioteken:

 • 1 av 9
 • 2 av 9
 • 3 av 9
 • 4 av 9
 • 5 av 9
 • 6 av 9
 • 7 av 9
 • 8 av 9
 • 9 av 9

Mer tips och inspiration

Region Stockholms webb hittar du mer tips och inspiration.