Till dig som arbetar med Språktåget på förskolan

Under våren 2022 lanserade Kulturförvaltningen i VGR ett språk­stimulerande material för barn mellan 0–6 år: Språktåget.

Syftet är att öka kunskapen om och inspirera kring små barns språkutveckling. Det är ett sammanhållet material som dels riktar sig till alla vuxna i barns närhet, och dels innehåller ett material för barn 0–6 år som behöver extra stöd i språkutvecklingen. Språktåget ger genom foldrar och affisch råd och tips om barns språkutveckling och genom boklistor kan barn i språklig sårbarhet få hjälp att bygga språk.  

Materialet är framtaget av logopeder och bibliotekarier för att underlätta för bibliotek, logopedi, barnhälsovård och förskola att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. Språktågets material är fritt att ladda ned för regionens förskolor.

Förskolorna laddar ner och skriver ut sitt material själva. 

Material

PDF – instruktioner (Häng med Språktåget! Information till förskola) 

Vi har tagit fram ett informationsblad som vänder sig direkt till de olika sektorerna som arbetar med Språktåget. Detta för att underlätta arbetet med att komma i gång med språktåget. 

Alla foldrar, boklistan, affisch, Flyer textlösa böcker hittar du på materialsidan.