VGR:s översättarstöd och provöversättarstöd 2022

För sjunde året utlyses nu Västra Götalandsregionens översättarstöd. Det går till svensk översättning av litterära verk skrivna på andra språk än svenska. Det kan vara utländska språk likaväl som något av våra nationella minoritetsspråk. Det går även att ansöka om stöd för provöversättning. 200 000 kr finns totalt till fördelning för de båda stöden.

Översättarstödet och provöversättningsstödet administreras av Författarcentrum Väst.

Ansökningsperiod för båda stödformerna
22 augusti – 31 oktober 2022

Kontaktperson
Stina Otterberg Engdahl
oversattarstod@forfattarcentrum.se

Här kan du se en film om stöden

Översättarstöd

Stödet avser översättning till svenska av manus eller redan utgivna böcker i alla genrer: prosa och poesi, essäistik och kritik, dramatik, sakprosa och barn- och ungdomsböcker. Kravet är att författaren ska vara bosatt i Västra Götaland, medan översättare och förlag kan vara baserade var som helst. Stödet avser texter skrivna på annat språk än svenska – i år görs dock undantag för engelska, danska och norska. Stödet söks av förlag och författare tillsammans.

Provöversättningsstöd

Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sina verk för potentiella förlag och därmed underlätta möjligheten att på sikt ansöka om översättarstöd för hela verket. Provöversättningsstödet söks av författaren.

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Läs mer om stöden på Översättarstöd.se