Utlysning: Arrangörsutmaningen 2022 - Sök bidrag till innovativ evenemangsform

Är du en ideell arrangör som vill utveckla formen för dina arrangemang? Upplever du att det finns behov av nyskapande? Nu kan du söka upp till 20 000 kr för att utveckla ett nytt sätt att arrangera kulturevenemang. Sista ansökningsdag är 1 maj 2022. De gångna pandemiåren skapade behov av nytänkande för att kulturevenemang skulle kunna genomföras. Med Arrangörsutmaningen hoppas vi kunna bidra till fler innovativa arrangemang, som gör kulturupplevelser möjliga och tillgängliga för fler människor – även när pandemin är över.

Vad kan en innovativ evenemangsform vara?

Det finns många olika sätt att tänka kring utmaningarna. Kanske har du redan en idé som du vill testa? Har du inte det så har vi tagit fram några förslag för att hjälpa dig att komma igång:

Olika förutsättningar – nya möjligheter?

Precis som arrangörerna har olika förutsättningar, så har också publiken det. Inom produktdesign talar man om universell formgivning – att skapa produkter som kan användas av så många som möjligt, oavsett förmåga och begränsning. Vad händer om vi tänker på liknande sätt när vi skapar kulturarrangemang?

Samtidigt tror vi kanske inte att det finns en utformning som passar precis alla. I synnerhet inte när det gäller programinnehåll. Däremot kan alla gynnas av en mångfald av arrangemang att välja bland.

Det finns förstås ännu fler ingångar till detta med tillgänglighet och målgruppsanpassning. Tänk olika!

Den digitala upplevelsen

Även om online-evenemang innebär en ny tillgänglighet för fler, så tycker många att en viktig del av upplevelsen går förlorad: känslan av upprymdhet och att vara en del av en större gemenskap. Finns det sätt att åstadkomma en lika härlig upplevelse när man deltar på distans? Tänk gränslöst!

Småskaliga evenemang

Vad finns det för fördelar med färre personer i publiken? Kan det finnas en utvecklingspotential här, exempelvis vad gäller mysfaktorn, skräddarsydda erbjudanden till olika målgrupper och en möjlighet att nå ny publik? Tänk stort (även när du tänker litet)!

Om stödet

Arrangörsutmaningen är ett sökbart stöd på upp till 20 000 kronor som ska gå till att utveckla nya sätt att arrangera kulturevenemang. Vi har 2022 möjlighet att dela ut stöd till fem olika sökande (givet att alla ansöker om maxbelopp, annars kan det givetvis bli fler). Sista ansökningsdag är 1 maj 2022. Vilka som tilldelas stöd meddelas i början av juni.

Kriterier

För att kunna erhålla stödet behöver sökanden uppfylla följande kriterier:

  • Sökanden är en ideell förening.
  • Föreningens huvudsakliga syfte är att arrangera kulturevenemang som är offentliga, det vill säga som riktar sig till publik/besökare från allmänheten. Det kan exempelvis vara scenkonstföreställningar, konserter, festivaler, utställningar.
  • Föreningen är hemmahörande i Västra Götaland.
  • Det är inte arrangören själv som står på scenen.
  • I ansökan ska det tydligt framgå hur projektet som bidraget söks till kommer att utveckla arrangörskapet och formen för hur man kan arrangera även i framtiden.

Vi vill betona att stödet inte delas ut till:

  • kostnader inom enstaka evenemang, exempelvis gager
  • arrangemang som riktar sig till slutna grupper, såsom kurser eller lägerverksamhet

Vid bedömningen tittar vi med extra stort intresse på hur ansökan förhåller sig till tillgänglighet, utvecklingen av arrangörskapets möjligheter och utvecklingen av kompetensen som arrangör. Vi vill se idéer som gynnar ett långsiktigt arrangörskap.

Vid bedömningen kommer vi även att ta hänsyn till regional spridning, så att stödet når ut till arrangörer i olika delar av Västra Götaland.

Redovisning

Efter genomfört projekt vill vi ta del av resultatet genom en återrapportering som vi har rätt att dela genom exempelvis vår hemsida och andra publika kanaler. Vi vill också att mottagaren av Arrangörsutmaningen kan tänka sig att medverka i något sammanhang för erfarenhetsdelning.

Ett viktigt syfte med vårt stöd är att locka fram nya idéer och lösningar som fler kan ta del av, för att på så sätt gynna kulturlivets utveckling i hela Västra Götaland.

Ansök

Länk till det digitala ansökningsformuläret hittar du här.

Sista ansökningsdag är 1 maj 2022.

Carita Forslund

Konsulent Arrangörsutveckling och Festivalplattformen

Telefonnummer