Kulturstipendium

Kulturnämnden utlyser tio kulturstipendier à 30 000 kronor att sökas av yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendiet kan erhållas högst en gång.

Ansökan är stängd. Sista dag att ansöka var den 22 december 2023. 

Skaraborgsstipendiet

Bland de som ansöker/nomineras till kulturstipendierna väljs en person med anknytning till Skaraborg ut för ett särskilt stipendium ur Skaraborgs Jubileumsfond. Summan på stipendiet varierar mellan 20 000-30 000 kronor beroende på avkastningen i fonden. Ansökan är nu öppen. Sista dag att ansöka är den 22 december. Ansök via länken ovan. 

Vem kan söka stödet?

Konstnärer inom alla genrer bosatta och verksamma i Västra Götaland – bildkonstnärer, författare, formgivare, tonsättare, dansare, skådespelare, manusförfattare, musiker, konsthantverkare, filmare, regissörer, poeter, serietecknare, översättare, ljudkonstnärer, performance-artister med många flera.

Du kan ansöka om kulturstipendium för egen räkning eller nominera/nomineras av en annan person.

Bedömning

Vi bedömer framför allt de ansökandes konstnärliga produktion med CV, webbsidor och konstnärlig dokumentation som grund. Eventuell information om vad ansökande ska göra med stipendiet spelar underordnad roll. Eftersom kulturstipendiet också är en uppmuntran till fortsatt konstnärlig verksamhet bedöms graden av nytänkande och konstnärskapets utvecklingspotential över tid.

Behandling och beslut

Bedömningen görs av regionutvecklare från Kulturförvaltningen med specialkompetenser inom olika konst- och kulturområden. Gruppen lägger fram förslag till beslut för Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Besked till de som fått stipendierna ges i mitten av maj. Utdelningen sker på kulturnämndens sammanträde i början av juni.