Arbetsstipendium

Kulturnämnden utlyser 15 arbetsstipendier à 100 000 kronor att sökas av yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendiet kan erhållas högst tre gånger. Ansökningarna bedöms av en sakkunnig jury.

Ansökan är stängd. Sista dag att ansöka var den 22 december 2023. 

Vem kan söka stödet?

Konstnärer inom alla genrer bosatta och verksamma i Västra Götaland – bildkonstnärer, författare, formgivare, tonsättare, dansare, skådespelare, manusförfattare, musiker, konsthantverkare, filmare, regissörer, poeter, serietecknare, översättare, ljudkonstnärer, performance-artister med många flera.

Bedömning

Juryn bedömer framför allt de ansökandes konstnärliga produktion med CV, webbsidor och konstnärlig dokumentation som grund. Eventuell information om vad ansökande ska göra med stipendiet spelar underordnad roll. I bedömningen ska också övrig kunskap om den ansökandes konstnärliga meriter vägas in såsom eventuella arbetsstipendier från andra instanser. I enlighet med kulturnämndens riktlinjer för att gynna nyskapande ska juryn bland annat bedöma grad av nytänkande, excellens och konstnärskapets utveckling över tid.

Behandling och beslut

Juryn omfattar sakkunniga med specialistkompetens inom bild och form, dans, musik, teater och film men också med förmåga att bedöma konstnärliga uttryck i gränslandet mellan genrerna. Juryn utses av kulturchefen efter förslag från Kulturförvaltningen. Mandatperioden är fyra år, och jurymedlemmarna byts ut successivt.

Jury 

  • Ami Skånberg Dahlstedt – teater, dans, performance, film
  • Mona Wallström – form och design
  • Fredrik Nyberg – litteratur
  • Katja Aglert – konst
  • Johan Redin – musik

Juryn lägger fram förslag till beslut för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Det formella beslutet tas av nämnden. Bedömarna representerar sig själva i egenskap av sakkunniga inom ett eller flera områden. Under mandatperioden kan jurymedlemmarna inte själva söka stöd från kulturnämnden.

Beslut tas på kulturnämndens sammanträde i juni.