Riva hinder

Beställ publikation, endast för vårdgivare. Om det finns ett PDF-dokument, ladda gärna ned och läs.

   
Titel Riva hinder - Ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet.
Kategori Hälso- och sjukvård, Folktandvård, Folkhälsa
Författare Kristin Eliasson, Malena Lau och Sofia Nilsson
Årgång 2020
Pris 0
Antal sidor 36
Ansvarig/kontaktperson för publikationen Sofia Nilsson
076-139 37 67
sofia.ec.nilsson@vgregion.se

Beskrivning

Riva hinder är ett verktyg för dig som arbeta i hälso- och sjukvården och tandvården och som dagligen möter människor med olika erfarenheter, förutsättningar och förväntningar. I fokus är mötet med patienter och närstående med migrationsbakgrund och olika hinder för jämlik vård.

Riva hinder innehåller 14 fristående kapitel tar upp aktuella och vardagliga ämnen som rör migrationsbakgrund och kulturell medvetenhet.

Verktyget är ett stöd för medarbetare och chefer som vill veta och förstå mer, prata om det som fungerar bra men också göra något åt det som kan bli bättre. På ett kreativt sätt erbjuds kunskapspåfyllnad, metoder, tips och möjlighet till reflektion.

Målet är en mer jämlik vård och hälsa för regionens invånare. Verktyget är också ett sätt att jobba för en inkluderande och trygg arbetsmiljö.

Materialet är kostnadsfritt och finns även som PDF på:

www.vgregion.se/jamlikvard