Förstå Familjen

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

   
Titel Förstå familjen – ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter.
Kategori Hälso- och sjukvård, Folktandvård, Folkhälsa, Socialtjänst, Förskola, Skola
Författare Kristin Eliasson och Åsa Davidsson
Årgång 2022
Pris 0
Antal sidor 36
Ansvarig/kontaktperson för publikationen Kristin Eliasson
072-206 49 88

kristin.eliasson@vgregion.se

Beskrivning

Förstå familjen är ett verktyg för dig som möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter. Det kan vara intellektuella funktionsnedsättningar (IF), olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd, eller förvärvade hjärnskador som uppstår i samband med sjukdom eller olycksfall.

Förstå familjen handlar om hur du som medarbetare kan göra för att skapa mer jämlika förutsättningar. Verktyget utgår från konkreta situationer och baseras på forskning och erfarenheter. Det bygger på etablerade metoder och arbetssätt från en mängd olika verksamheter och kunskapsområden.

Målet är att arbetet ska göra skillnad i mötet med barn och föräldrar.

Verktyget riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, tandvården, kommunal verksamhet eller en ideell organisation.

Förstå familjen är en fristående fortsättning på En förälder blir till som är ett verktyg för inkluderande verksamheter och ett jämlikt föräldraskap.

Verktyget är kostnadsfritt. Önskar du beställa fler än 25 verktyg och kommer utanför Västra Götalands Län? Kontakta Kunskapscentrum för jämlik vård: kjv@vgregion.se. Verktyget finns även som PDF på: www.vgregion.se/jamlikvard