Förstå mig rätt – metod för att minska missförstånd

För att patienten ska kunna vara delaktig i sin behandling, ta ansvar för sin hälsa och fatta beslut om sin vård, är det viktigt att hen får tillräcklig information som hen förstår och kan tillgodogöra sig. Verktyget Förstå mig rätt är en samtalsmetod för att minska missförstånd mellan patient och personal.

Verktyget är utvecklat av Kunskapscentrum för jämlik vård, med inspiration från den så kallade Teach back-metoden. Genom att både patienten och personalen återberättar varandras budskap förbättras möjligheten att ta till sig central information. Samtidigt ökar personalens förståelse för patientens perspektiv.

Forskning visar bland annat att:

  • patienter missförstår eller glömmer omedelbart över hälften av den medicinska informationen som ges av sjukvårdspersonal.
  • nästan hälften av patienterna kan inte redogöra för riskerna vid sin operation trots att de gett sitt samtycke till den.
  • en av de tio bästa evidensbaserade åtgärderna för att generellt öka patientsäkerheten är att kontrollera att en patient korrekt uppfattat information om sin behandling och dess risker.

En film om metoden Förstå mig rätt har tagits fram i samarbete mellan Folktandvården och Kunskapscentrum för jämlik vård. Filmen är fri att använda.

Föreläsning - Förstå mig rätt

Vi har spelat in en föreläsning om Förstå mig rätt. Föreläsningen är 30 minuter lång och är fri att använda.

Övningar

Här hittar ni tre övningar ni kan prova.

Syftet med övningarna är upptäcka hur lätt det kan bli missförstånd och att du ska få träna på att be någon återberätta det du har sagt

Förstå mig rätt övningar

Åsa Davidsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Sofia Nilsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Mobil: 076-139 37 67