Förstå mig rätt

För att patienten ska kunna vara delaktig i sin behandling, ta ansvar för sin hälsa och fatta beslut om sin vård är det viktigt att hen får tillräcklig information som hen förstår och kan tillgodogöra sig. Kunskapscentrum för jämlik vård har därför utvecklat en samtalsmetod för att minska missförstånd mellan patient och personal.

Med inspiration från den så kallade Teach back-metoden har Kunskapscentrum för jämlik vård utvecklat verktyget Förstå mig rätt. Genom att både patienten och personalen återberättar varandras budskap förbättras möjligheten att ta till sig central information. Samtidigt ökar personalens förståelse för patientens perspektiv.

Forskning har bland annat visat att:

  • Patienter missförstår eller glömmer omedelbart över hälften av den medicinska informationen som ges av sjukvårdspersonal;
  • Nästan hälften av patienterna kan inte redogöra för riskerna vid sin operation trots att de gett sitt samtycke till den;
  • En av de tio bästa evidensbaserade åtgärderna för att generellt öka patientsäkerheten är att kontrollera att en patient korrekt uppfattat information om sin behandling och dess risker.

En film om metoden Förstå mig rätt har tagits fram i samarbete mellan Folktandvården och Kunskapscentrum för jämlik vård. Filmen är fri att använda.

Föreläsning - Förstå mig rätt

Vi har spelat in en föreläsning om Förstå mig rätt. Föreläsningen är 30 minuter lång och är fri att använda.

Övningar - Förstå mig rätt

Här hittar ni 3 övningar ni kan prova.

Syftet med övningarna är upptäcka hur lätt det kan bli missförstånd och att du ska få
träna på att be någon återberätta det du har sagt

Förstå mig rätt övningar

Rapport Förstå mig rätt - ett sätt att minska missförstånd

En rapport som förklarar modellen och bakgrunden till att den togs fram. 

Förstå mig rätt, rapport 2017

Spridning av Förstå mig rätt

4th European Health Literacy conference 2019, Dublin

Konferensen om hälsolitteracitet hade som tema ”Att bygga hälsolitterata samhällen”. Två medarbetare från Kunskapscentrum för jämlik vård höll i en workshop om Förstå mig rätt tillsammans med Josefin Wångdahl från Uppsala Universitet. Josefin har bland annat använt Förstå mig rätt vid utbildningen av hälsokommunikatörer som riktar sig till nyanlända flyktingar.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2017, London

En av världens största konferenser för personal inom vården. Har som mål att förbättra vården och patientsäkerheten. Kunskapscentrum för jämlik vård deltog med Förstå mig rätt.

At the International Forum on Quality & Safety in Healthcare, 2017 in London, we presented our poster Teach-back-R (revised), a tool for improved communication, patient safety, equity, and person centered care.

Nationella patientsäkerhetskonferensen 2016

Förstå mig rätt fick stor uppmärksamhet på 2016 års nationella
patientsäkerhetskonferens. Kunskapscentrum för jämlik vård höll,
tillsammans med Frölunda Specialistsjukhus, seminarium för närmare 600
deltagare.

Intervju om Förstå mig rätt

Deltagarnas svar på frågan: Vad tar du dig med härifrån?

Artikel i tidningen Arbetslust 2016

Artikel i Arbetslust - tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen

Åsa Davidsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Sofia Nilsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Mobil: 076-139 37 67