Enkät till hjärt-kärl- och lungpatienter om sexuell hälsa

Uppdaterad:
Publicerad:

Vilken information och rådgivning om sexuell hälsa har hjärt-kärl- och lungpatienter fått och vilken information behöver och önskar de? Och hur vill de få den här informationen? För att ta reda på detta genomför KSH just nu en enkätundersökning tillsammans med Linköpings universitet.

Undersökningen som pågår fram till och med 31 mars riktar sig till alla med erfarenhet av hjärt-kärlproblematik eller lungsjukdom.

– Vi är väldigt tacksamma till alla som har möjlighet att hjälpa oss genom att sätta upp affischer och informera patienter om studien, säger Elin Klingvall, en av medarbetarna på Kunskapscentrum för sexuell hälsa som arbetar med enkätstudien.

Många kopplingar mellan hjärt-kärlsjukdom och sexuell ohälsa

Tidigare studier visar att det finns många kopplingar mellan hjärt-kärlsjukdom och sexuell hälsoproblematik. Till exempel är erektil dysfunktion och vaginal torrhet tidiga indikationer på hjärt-kärlsjukdom, som kan visa sig cirka en till tre år innan den första kärlkrampen.

Det är vanligt med rädsla och oro kopplat till sexualitet efter en infarkt eller liknande händelse.

– Trots att den fysiska belastningen under sexuell aktivitet med partner inte är särskilt stor, den är jämförbar med att raskt gå upp för två trappor, undviker patienter sexuell aktivitet, säger Elin Klingvall.

Läkemedel som används vid hjärt- och kärlsjukdom kan också ha en negativ effekt på sexualiteten.

– Att ge patienter med hjärt- och kärlsjukdom information, råd och stöd gällande sexualitet kan vara viktigt för patienternas livskvalitet. Sexuell hälsa är en betydelsefull del av livet för människor i allmänhet, inklusive för patienter med hjärt- och kärlsjukdom.

Saknas rutiner och informationsmaterial

Trots de många kopplingarna saknas det rutiner, riktlinjer och informationsmaterial till både hälso- och sjukvårdspersonal och patienter, säger Elin Klingvall.

– Vi hoppas att resultaten av vår studie kommer göra det enklare att utforma sådana riktlinjer och informationsmaterial, så att patienterna får den rådgivning som de behöver och vill ha om hur hjärt- och kärlsjukdom och sexuell hälsa hänger ihop.

Affischer om enkätundersökningen

Affischer på svenska och engelska med information och qr-kod till enkätundersökningen. Häng gärna upp affischer på din mottagning:

Affisch Patientenkät sexuell hälsa och hjärt-kärlsjukdom (svenska)

Affisch Patientenkät sexuell hälsa och hjärt-kärlsjukdom (engelska)