Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Forskning på KSH

Kunskapscentrum för sexuell hälsa bedriver forskning i samverkan med universitet och högskola. Syftet är att bidra till kunskapsutvecklingen inom SRHR och säkerställa en forskningsnära verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården.

Forskningen bedrivs i form av samverkansdoktorander, det vill säga KSH-medarbetare som forskar som en del av sin tjänst.

Pågående forskning inom KSH:

SEXIT

Detta forskningsområde kretsar kring sexuellt risktagande och riskutsatta unga. En viktig del handlar om hur ungdomsmottagningar kan arbeta evidensbaserat för att identifiera sexuellt risktagande och riskutsatta unga som besöker dem.

Under forskningsprojektets gång har medarbetare på KSH utvecklat en metod vid namn SEXIT, som står för Sexual health identification tool. Metoden innebär att frågor om sexuellt risktagande och riskutsatthet ställs på rutin vid besöket på ungdomsmottagningen.

Inom forskningsprojektet genomförs en pilot-implementering av metoden på tre mottagningar, ungdomarnas riskutsatthet undersöks, samt hur metoden SEXIT fungerar både utifrån personalens och besökarnas perspektiv.

Projektet drivs i samarbete med institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet.
Doktorand: Sofia Hammarström, sofia.hammarstrom@vgregion.se

Vetenskapliga publikationer:

Hammarström S, Nilsen P, Lindroth M, Stenqvist K, Bernhardsson S. Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2019; 24:1; 45-53. https://doi.org/10.1080/13625187.2018.1564815

Hammarström S, Stenqvist K, Lindroth M. Sexual health interventions for young people in state care:
a systematic review. Scandinavian Journal of Public Health, 2018, 1–18. https://doi.org/10.1177/1403494818783077

Hammarström S, Tikkanen R, Stenqvist K. Identification and risk assessment of Swedish youth at risk of chlamydia. Scandinavian Journal of Public Health. 2015; 43: 399–407. https://doi.org/10.1177/1403494815572722

SEXIT i elevhälsan

Sexual health identification tool, SEXIT, är som beskrivet ovan en metod för systematisk screening av sexuell ohälsa och erfarenhet av våld. Metoden syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. Forskningsprojektet SEXIT i elevhälsan undersöker om implementering av SEXIT i hälsosamtalen på högstadiet och gymnasiet kan öka andelen elever som upptäcks av hälso- och sjukvården med sexuell ohälsa och erfarenhet av våld.

Ett annat syfte är att ta reda på vilka åtgärder som erbjuds till de unga som identifierats som riskutsatta/risktagande med hjälp av SEXIT.

Projektet drivs i samarbete med psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Doktorand: Jennie Fessé, jennie.fesse@vgregion.se

Dilemman och föreställningar om män och maskuliniteter

Forskningsprojektet syftar till att utforska upplevelser av dilemman bland hälso- och sjukvårdspersonal i kliniska möten med män, som söker hälso- och/eller sjukvård angående sin sexuella hälsa. Forskningen tittar också på hur dessa dilemman hanteras.

Ett annat syfte är att undersöka föreställningar om män och maskuliniteter hos hälso- och sjukvårdspersonal och hur dessa föreställningar relaterar till upplevda dilemman.

Deltagarna i studien är hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar kliniskt med mäns sexuella hälsa, exempelvis på vårdcentral, ungdomsmottagning eller venereologisk mottagning.

Projektet drivs i samarbete med enheten för socialmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.
Doktorand: Tommy Pherson, tommy.persson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-03-29 13:46