Verksamhetsutveckling och utbildning

Illustration om att SRHR och hälsa hänger ihop

Kunskapscentrum för sexuell hälsa stöttar Västra Götalandsregionens verksamheter att följa regionens antagna SRHR-strategi. Beroende på förkunskaperna inom er verksamhet erbjuder vi olika typer av stöd – både utbildningar och verksamhetsutveckling.

Här beskriver vi olika åtgärder som ni kan göra i er verksamhet för att öka kunskaperna om SRHR och kunna bidra till en god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa för alla.

En bra start är baspaketet i SRHR, som är uppbyggt av tre delar som ni i verksamheten går igenom stegvis. De två första delarna gör medarbetarna individuellt:

  1. Webbutbildningen ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter” – en grundläggande utbildning i ämnet. Läs mer om utbildningen och hitta länk till den i Lärportalen:
    Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – webbutbildning
  2.  Sex på arbetstid – en podcast som djupgående diskuterar en rad olika ämnen kopplade till SRHR. Varje medarbetare väljer själv ut två avsnitt som antingen direkt berör arbetsuppgifter eller som väcker intresse och stimulerar till fortsatt kunskapsinhämtning.
    Sex på arbetstid (podbean.com)
  3. Arbetsmaterialet för SRHR – ett underlag för samtal och planering av verksamhetens gemensamma arbete med SRHR. Arbetsmaterialet är ett sätt för respektive arbetsgrupp att gemensamt och praktiskt arbeta vidare med SRHR och fördjupa sig i frågor som rör kunskap, förhållningssätt, bemötande och utveckling. Materialet är utformat som en presentation med instruktioner och kan gås igenom samlat, alla fyra delar efter varandra, eller uppdelat på flera möten.
    Arbetsmaterial Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (powerpoint)

KSH erbjuder också flertalet andra möjligheter till utbildning och verksamhetsutveckling – dessa hittar du i menyn till vänster.

Har du frågor kring hur ni kan arbeta med SRHR och vad som kan passa er verksamhet, kontakta oss gärna: e-post till KSH