Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning, föreläsning och temadagar

För att undvika smittspridning av covid-19, anpassar vi på Kunskapscentrum för sexuell hälsa våra utbildningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här kan du läsa mer om de anpassningar vi gjort.

Våra utbildningar riktar sig till dig som arbetar med frågor med SRHR inom Västra Götalandsregionen, kommunen eller idéburen organisation. 

Hbtq-diplomering

Alla har rätt till en likvärdig tillgång till vård och hälsa. I enlighet med Västra Götalandsregionens värdegrund har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer. 
Hur går en hbtq-diplomering till?

Andrologi

Andrologi kan förklaras som läran om sexualitet och reproduktion för personer med penis och pung. Det innebär bland annat att behandla specifika sjukdomstillstånd i genitalier, och sexuella funktioner, fertilitetsproblematik och hormonella obalanser. Andrologi är ingen egen medicinsk specialitet. För att öka den andrologiska kompetensen inom hälso- och sjukvården anordnas utbildningar i andrologi. Fokus ligger då på den praktiska undersökningen.
Utbildningar i andrologi

Forum sexuell hälsa

Forum för sexuell hälsa är en utbildningseftermiddag om SRHR. Utbildningen riktar sig till personal inom såväl öppen som sluten vård, idéburna organisationer som arbetar med SRHR samt kommunala verksamheter. Det gemansamma temat är nyheter och olika frågeställningar inom SRHR-området.
Forum sexuell hälsa

Catch-up hbtq

Har någon anställd återkommit från tjänstledighet, föräldraledighet eller har ni nyanställt? Eller finns personal som inte deltagit i både bas-och diplomeringsutbildning. Då behöver de gå en catch-up utbildning.
Datum och anmälan för catch-up utbildningar

SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

SEXIT är ett forskningsprojekt och en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet.
SEXIT - samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

Endometrios i primärvården

För att öka kunskapen och kompetensen för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios finns webbutbildningen endometrios i primärvården. 
Endometrios i primärvården

Normino

Normino är en webbutbildning om normer och hbtq och består av fyra kapitel: Quiz, Historia, Perspektiv och Snabbtestet. Utbildningen ger dig chans att reflektera över dina egna normer och lära dig mer om hbtq och används som en första del av en hbtq-diplomering men kan även användas fristående. 
Normino

Sex, unga och skolans roll

En årlig konferens om SRHR för personal inom skolan, elevhälsan och ungdomsmottagningen i syfte att möjliggöra kunskapsöverföring mellan verksamheter, inspirera och underlätta det gemensamma arbetet med SRHR och unga. Konferensen görs tillsammans med Pedagogiskt centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund.

Sex unga och skolans roll

Reslust

Hur kan resor bli säkrare och lustfyllt för unga och unga vuxna? Reslust är ett webbspel som riktar sig till gymnasieelever och handlar om säkrare sex och ömsesidighet både på resa och  hemma. 
Reslust

Senast uppdaterad: 2020-09-15 15:41