Nu kan du anmäla dig till grundläggande sexologiutbildning

Uppdaterad:
Publicerad:
De tre kursledarna sitter i en grön soffa och tittar i en bok.
Kursledarna på den grundläggande sexologiutbildningen är alla utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Från vänster Anna Skoglund, Frida Särén och Per Andreas Persson.

I december var det premiär för KSH:s nya grundläggande sexologiutbildning för hälso- och sjukvårdpersonal. Denna tvådagarsutbildning kommer framöver att ges varje termin, både fysiskt och digitalt.

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till dig som arbetar inom Västra Götalandsregionen och inte studerat ämnet sexologi tidigare. Den ger grundläggande kunskaper och redskap för vårdgivare att våga prata om sexuell hälsa.

– Detta är ett sätt för oss att jobba vidare med alla medarbetare som gått vår webbutbildning i SRHR, säger Frida Särén, utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa och en av kursledarna.

Under utbildningen går man igenom vad sexologi är och pratar om normer, sexuell hälsa och ohälsa samt läkemedel – både om biverkningar och vilken hjälp de kan de.

”Alla kan ha en tillåtande attityd”

Utbildningen ges under två dagar med några veckor mellan tillfällena. Till andra tillfället får deltagarna göra en kortare reflektionsuppgift, som handlar om att sätta utbildningen i ens eget sammanhang och tänka hur sexologin kommer in på den egna arbetsplatsen.

– Alla kan inte utföra allt, men alla kan ha en tillåtande attityd, ge viss information och kunna ställa enkla frågor.

– Under utbildningen får man också koll på vem man kan skicka vidare en patient till inom VGR, om det inte går att ge hjälp på den egna mottagningen, säger Frida Särén.

Sexuella hälsan del av allmänna hälsan

Grundbudskapet är att den sexuella hälsan är en del av den allmänna hälsan – besvär med sexualiteten påverkar den allmänna hälsan och tvärtom. Söker en patient för erektil dysfunktion kan det vara ett tecken på hjärt- och kärlsjukdom. Och tvärtom; en patient med diagnosen hjärt- och kärlsjukdom kan ha problem med erektil dysfunktion.

– Studier har visat att patienter vill att frågan om den sexuella hälsan ska komma från vårdpersonalen. Patienten har svårare att lyfta frågan om det inte varit ett tydligt välkomnande från personalen.

Frida Särén tipsar om att ställa frågan i stil med ”Jag träffar många med hjärt- och kärlsjukdom som har problem med den sexuella hälsan – hur är det för dig?”.

– Visa att det är vanligt att det förekommer och att det är något vi inom vården har erfarenhet av att ta hand om.

Läs mer om utbildningen och se aktuella utbildningstillfällen under våren:
Grundläggande sexologiutbildning för hälso- och sjukvårdpersonal - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)