Ny studie om transpersoners sexuella erfarenheter

Uppdaterad:
Publicerad:

I en ny masteruppsats vid Malmö universitet beskriver Malte Magnusson transpersoners svåra sexuella erfarenheter och lyfter vikten av att vårdpersonal har normmedvetet bemötande.

– Jag ville undersöka hur upplevelser av att ha en kropp som både genomgår fysisk och social förändring kan skapa utmaningar för sexualiteten, säger Malte Magnusson, som jobbar som kurator på Ungdomsmottagningen Lund.

Hans studie "Nya sexuella kroppar, känslor och rum – att navigera sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron" publicerades i somras på sexologiprogrammet vid Malmö universitet.

– Jag ville ge plats för berättelser kring svåra erfarenheter eftersom problemfokuset saknades inom forskningen.

Utöver erfarenheter av sexuella problem undersöktes erfarenheter av samtal om sexuell hälsa med personal inom den könsbekräftande vården. Främst för att se om deltagarna sökt eller erbjudits stöd eller behandling för sina problem och hur detta i så fall upplevts.

Sexuella problem under könsbekräftande behandling

Enligt Magnusson är uppsatsens viktigaste bidrag deltagarnas olika berättelser av sexuella problem i förhållande till upplevelsen av att ha en kropp i förändring.

– Omgivningens, inklusive nära relationer och hälso- och sjukvården, förhållningssätt till kroppen påverkar i allra högsta grad dessa upplevelser.

Studien belyser att sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron är en flytande process där fysiologiska biverkningar och nya sexuella känslor lyfts fram. Den visar även att det förekommer skilda erfarenheter av den könsbekräftande vården och dess förmåga att tillgodose behovet av sexologiskt stöd.

Möta transpersoner som andra patienter

Malte Magnussons främsta tips till personal inom hälso- och sjukvården är att möta transpersoner precis som andra patienter – det vill säga att bemöta, utreda och behandla det personen söker för och lyssna på dennes upplevelser av problemet.

– Många kan uppleva en frustration i att deras transerfarenheter ställs i fokus i sammanhang inom vården, även vid tillfällen då denna inte är sökorsak eller upplevs som del i aktuellt problem, säger Malte Magnusson.

– Man ska inte anamma ett specifikt bemötande vid just möte med transpersoner i SRHR-frågor, utan ett generellt könsneutralt och normkritiskt bemötande bör genomsyra hela verksamheten, fortsätter han.

Malte Magnussons masteruppsats vid Malmö universitet: Nya sexuella kroppar, känslor och rum : - Att navigera sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron (diva-portal.org)