Statsbidrag till KSH för att arbeta med SEXIT i elevhälsan

Uppdaterad:
Publicerad:
Sofia Hammarström håller upp sin avhandling om SEXIT, foto
Sofia Hammarström har utvecklat metoden SEXIT, som KSH nu med stöd från Jämställdhetsmyndigheten ska sprida till elevhälsan.
Fotograf: Karin Rasper, KSH

Kunskapscentrum för sexuell hälsa har fått statsbidrag beviljat från Jämställdhetsmyndigheten, för att sprida metoden SEXIT till elevhälsopersonal i hela landet. Metoden fångar upp unga som är sexuellt utsatta, risktagande och unga med erfarenhet av våld.

Under de närmaste två åren ska KSH med hjälp av bidraget, som är på nästan 1,9 miljoner kronor, sprida SEXIT-metoden via den årliga konferensen Sexualitet, unga och skolans roll, utbilda elevhälsopersonal i metoden, samt utvärdera hur metoden fungerar inom elevhälsan.

– Vi är jätteglada, det känns som ett erkännande när en så stor aktör beviljar oss alla pengar som vi sökt och anser att vi har goda möjligheter att nå våra projektmål, säger Sofia Hammarström, utvecklingsledare på KSH och den som utvecklat metoden.

Bidraget ges inom ramen för Jämställdhetsmyndighetens våldsförebyggande arbete, där bland annat arbetet mot sexuellt våld, prostitution och människohandel ingår.

Möjlighet att nå alla elever

SEXIT utvecklades från början för att användas på ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen, men har sedan starten fått stor spridning även bland andra verksamheter och nationellt. Metoden innebär att unga får besvara ett formulär med frågor som man sedan samtalar om under besöket.

Sofia Hammarström har i sin forskning visat att unga tycker det är lättare att berätta om negativa eller tabubelagda upplevelser genom att fylla i ett formulär, än att ta upp en fråga på eget initiativ.

– Genom elevhälsan får vi möjlighet att nå en så mycket större andel av de unga, eftersom elevhälsopersonalen träffar alla elever i de årliga hälsosamtalen på högstadiet och i gymnasiet. Idag nås de som själva sökt sig till ungdomsmottagningen, säger Eva Rundberg, också utvecklingsledare på KSH.

– För skolan blir det nytt att rutinmässigt föra samtal med eleverna om sexualitet och riskutsatthet; det har man inte gjort tidigare i hälsosamtalen, säger Sofia Hammarström.