Vaddå kön? Samtalsgrupper för unga transpersoner

Uppdaterad:
Publicerad:
Tanya Charif och Milo Norberg håller den nya metodboken framför sig
Milo Norberg, t h, psykolog på UM Olskroken, är initiativtagare till Vaddå kön? och leder samtalsgrupper tillsammans med olika kollegor. Tanya Charif, utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, har under uppstartsåren varit projektstöd och hållit samtalsgrupper. De har tillsammans tagit fram en metodbok om hur man håller samtalsgrupper.

Göteborgs ungdomsmottagningar erbjuder samtalsgrupper för unga transpersoner och unga med funderingar kring sin könsidentitet. Här berättar Milo Norberg, UM, och Tanya Charif, KSH, om samtalsgrupperna och den nya metodbok som precis har släppts.

Vad är syftet med samtalsgrupperna? 

– Unga transpersoner och unga med funderingar kring sin könsidentitet har generellt sett sämre tillgång till positiva förebilder, färre jämnåriga med liknande erfarenheter och kan mötas av mycket oförståelse i ett heteronormativt samhälle. Vi ser i rapport efter rapport att unga transpersoner är en särskilt utsatt grupp vad gäller mikroaggressioner och psykisk och fysisk ohälsa.

– Redan små bekräftande åtgärder, som att använda valt namn och pronomen, stöd och förståelse från vuxenvärlden och att träffa andra unga som kan spegla de egna upplevelserna, når långt för att förbättra måendet. Syftet med Vaddå kön är att skapa en plats där ungdomarna ges tillgång till befintlig kunskap och kan utforska sina egna behov. Vi vill öka möjligheten till informerat samtycke och ge en känsla av sammanhang.

Hur startade allt?

– Ungdomsmottagningarna i Göteborg beslutade redan 2018 att unga transpersoner skulle vara en av flera prioriterade grupper. Redan inför den första gruppen kom Kunskapscentrum för sexuell hälsa in med projektstöd.

Vad möter ni för behov hos ungdomarna?

– De deltagare vi mött har, precis som gruppen i stort, skiftande behov. Många är högfungerande, men vi kan se en högre förekomst av neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykiatriska diagnoser än bland cisidentifierade jämnåriga.

– Främst har vi sett ett större behov av socialt och kommunikativt stöd, men det har även handlat om fysisk tillgänglighet. Till exempel ett strukturerat och förutsägbart upplägg, möjlighet att delta på egna villkor, eller högläsning av skriven text. Ständig tillgång till pyssel är alltid viktigt.

Hur upplever ungdomarna samtalsgrupperna?

– Vi utvärderar samtalsgrupperna och ungdomarna svarar glädjande nog att de skulle rekommendera gruppen och har förtroende för ledarna. Särskilt berörande är att flera uttrycker att de för första gången förstått att det är okej att må bra, till och med kan vara kul att vara transperson.

– De har uppskattat kunskap om historia och könsbekräftande vård, men även tips på strategier för att hantera könsdysfori och mikroaggressioner. Framför allt vill de träffa varandra. Många skriver att gruppen betytt mycket just för att den visat att de inte är ensamma.

– Vår erfarenhet är att tema om sex, kropp och njutning oftare än andra teman väcker känslor som kan vara svåra att prata om. Detta är inte så konstigt då kroppen redan är i centrum för många känslor, som könsdysfori.

– Vi ville även veta om det var viktigt att ledarna har egen transerfarenhet och det höll en majoritet av ungdomarna med om. De ville åtminstone att ledarna tillhör gruppen hbtqi-personer, eftersom det ses som en garant för att bli förstådd. Det viktigaste hos en ledare var dock kunskap om målgruppen.

Vad händer framöver?

– Våren 2023 startar nästa Vaddå kön-grupp i Göteborg. Hör gärna av er om ni vet om en ungdom som är intresserad. För kontakt och mer information om samtalsgrupper besök UM:s webbsida: Vaddå kön? Trans? Prata med oss. - Ungdomsmottagning (vgregion.se)

– Vi släppte också precis en metodbok som ger konkreta tips i hur man kan hålla samtalsgrupp för målgruppen.

Metodboken "Vaddå kön? Samtalsgrupper för unga transpersoner och unga med funderingar kring sin könsidentitet – samlade metoder och erfarenheter från Göteborgs ungdomsmottagningar": VGR Metodhandbok Vaddå kön? (vgregion.se)