En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa

Patienter och vårdnadshavare hänvisas till 1177. Du har kommit till Vårdgivarwebben med stöd och regler för andra vårdgivare. Är du barn, ungdom eller vårdnadshavare/närstående hittar du mer information och kontaktvägar till oss via 1177 (se länk längre ner).

En väg in och dess uppdrag

En väg in är ett regiongemensamt kontaktcenter med uppdrag att triagera barn och unga till rätt vårdnivå. En väg in bedömer remisser som inkommer till regionens BUP-mottagningar. Om remissen accepteras bokas en tid för ett första besök på aktuell BUP-mottagning.

En del av uppdraget består i att erbjuda stöd och rådgivning för andra vårdgivare och samverkanspartners. En väg in erbjuder också telefonrådgivning till vårdnadshavare, barn och unga 0–17 år utan pågående vårdkontakt för psykisk ohälsa. Utifrån behov kan invånaren erhålla egenvårdsråd, hänvisas till primärvård eller annan aktör. Patienter kan också vid behov bokas in till en BUP-mottagning. En väg in handlägger inte akuta ärenden, dessa hänvisas att ta kontakt med närmsta BUP-mottagning med akutansvar.

Invånarna kan ta kontakt genom telefon, 1177 egenremiss eller 1177-meddelande. Telefonrådgivningen är öppet kl. 08.30 till 16.00 helgfria vardagar, de nås på telefonnummer 010 – 435 86 50.
Mer kontaktinformation finns på 1177.se.

Barn och unga som redan har en befintlig kontakt för sin psykiska ohälsa hänvisas att kontakta sin ordinarie mottagning. Triageringen vid En väg in genomförs utifrån aktuella regionala medicinska riktlinjer.

Illustration som visar En väg in - flödet

Vad En väg in innebär för invånare, BUP,  vårdgrannar och samverkanspartners

En väg in förenklar för invånare att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och få vägledning till rätt vårdnivå. För BUP-mottagningarna möjliggör En väg in regiongemensamma arbetssätt, regional remissbedömning samt tidbokning för första besök. För vårdgrannar och samverkanspartners innebär En väg in att remisser till BUP bedöms av en regiongemensam remissportal.

Arbetet framåt

Det pågår löpande uppföljningar av bland annat arbetssätt, stödmaterial och patientflöden för att kontinuerligt vidareutveckla och anpassa verksamheten. 

Kontakta oss

Frågor och synpunkter mejlas till envaginvgr@vgregion.se