Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Sept 2020 Brottsförebyggande arbete

Förra veckan har Utvecklingscentrum medverkat i ett möte om våra erfarenheter av samordnat brottsförebyggande arbete riktat till barn och unga. Initiativtagare var Socialstyrelsen och Skolverket som bjöd in aktörer från Region, Grundskoleförvaltning och Göteborg Stad. Ett spännande möte med många fina exempel på bra arbete som bedrivs i våra olika verksamheter och där vi fick möjlighet att prata om Family Check-up, PALS och Utökade hembesök.
För att nå så många familjer som möjligt med tidigt, förebyggande föräldrastöd utvecklar vi på utvecklingscentrum en modell som heter Positivt familjestöd (PFS), där Family Check-up implementeras inom PALS-skolor. Forskning visar att PFS förebygger riskfaktorer för brottslighet, såsom utagerande beteende och drog- och alkoholmissbruk.
Läs mer:

Elever som lär sig om psykisk hälsa mår bättre

Nu har skolorna startat för hösten, och vi ser fram emot att fortsätta implementera skolmodellen PALS på grundskolor ute i regionen.
I våras kom Folkhälsomyndigheten ut med en vetenskaplig analys som visar på skolans möjlighet att bidra till att minska psykiska problem bland barn. Kartläggningen ger inte svar på frågan om hur skolan kan gå tillväga, men visar däremot på att ett gott stöd från skolans personal skyddar. Här kan skolmodellen PALS fylla en viktig funktion.
 

Reportageinslag: Fler hembesök för en god start i livet

Temat på den Digitala jämlikhetskonferensen 3 juni 2020 var "Ju förr desto bättre - om främjande och förebyggande arbete". På länken nedan tar du del av reportaget om de Utökade hembesöken i Göteborg och om den vetenskapliga utvärderingen som är kopplad till satsningen.

Reportageinslag: Fler hembesök för en god start i livet

 

Stöd till föräldrar i tider av Covid-19

Covid -19 har påverkat många familjers vanliga vardagsliv. Föräldrar kan behöva stöd i sitt föräldraskap.
Flera viktiga aktörer för barns rättigheter och hälsa, bla WHO och Unicef, har sammanställt material med enkla tips.
Finns på svenska och många andra språk. Se länkarna nedan.

Länk till svensk översättning

Unicefs sida på engelska

Sida för åtkomst till många olika språk

Nyhetsbrev februari 2020

Nyhetsbrev december 2018

Nyhetsbrev juni 2018

Rapport om implementeringen av Family Check-Up i Göteborg

Vi har publicerat en rapport som både sammanfattar de första åren för Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och redogör för vårt arbete med att implementera föräldrastödsmodellen Family Check-Up.

Ladda ner rapporten här:

Implementering av Family-Check-Up i Göteborg - en rapport om arbetet på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Senast uppdaterad: 2020-09-18 17:00