Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Family Check-Up

Family Check-up (FCU) är en modell för att stödja och vägleda föräldrar. Den minskar barns beteendeproblem genom att stärka förälderns strategier och ledarskap i familjen.

Family Check-Up används av verksamheter som arbetar med barn och deras familjer. Det handlar till exempel om socialtjänsten, elevhälsan och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Modellen FCU innehåller en kartläggning som tydliggör familjens styrkor och utvecklingsområden och som motiverar och ökar familjens engagemang. Tillsammans sätter man upp mål som möter varje familjs unika behov.

Familjebehandlaren Helen Gollungberg berättar hur Family Check-Up har hjälpt henne i arbetet:

Forskning med åtskilliga studier har under 30 år visat att Family Check-Up har effekt.

Family Check-Up riktar sig till familjer med barn mellan 2 och 17 år. Föräldrar kan ibland känna att de inte räcker till som föräldrar. Det kan vara mycket bråk och konflikter i familjen. De kan vara oroliga för sitt barn eller sin tonåring. 

Föräldraskapet är en viktig faktor som påverkar vilket skydd och vilken risk barnet har under hela uppväxten. Därför är det en viktig måltavla för interventioner, både under småbarnsåren och under tonåren.

Family Check-Up är en korttidsintervention som handlar om att minska bråk för att få en trevligare stämning hemma, skapa fungerande rutiner i vardagen, skapa ett bättre samarbete med skolan, sätta hälsosamma gränser och hitta fler positiva stunder med familjen.

Modellen passar för verksamheter som:

  • söker ett strukturerat arbetssätt
  • efterfrågar ett instrument för kartläggning
  • har flera möjliga insatser att erbjuda
  • vill öka uthålligheten hos familjerna.

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa implementerar Family Check-Up i Västra Götalandsregionen. Enheten bidrar också med att forska, utveckla modellen, utbilda och handleda verksamheter med Family Check-Up.

Senast uppdaterad: 2020-01-28 08:00