Pågående samverkansprojekt

Utvecklingscentrum samverkar

imagemrpp.png
Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är involverad i olika samverkansprojekt med koppling till barn och ungas psykiska hälsa. Här samlar vi aktuella projekt som är igång.