Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället

Illustration av stad

"Stärkt samverkan för det goda livet"! Överenskommelsen är Västra Götalandsregionens och det civila samhället i Västra Götalands gemensamma viljeyttring för ökad samverkan och partnerskap.

Möten 2024

19 augusti 10-15.30, RÖS-möte, Regionens hus, Göteborg

18 september 10-16, RÖS-möte + Dialogmöte med underskrivare, centrala Göteborg (återkommer om plats)

25 oktober 10-15, RÖS-möte, återkommer om plats

29 november 10-15.30, RÖS-möte + dialogmöte med Sociala ekonomins råd, Regionens hus, Göteborg

10 december 10-15, RÖS-möte, återkommer om plats

Tidigare mötesprotokoll finner du under fliken dokumentation och material

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga representanter i den regionala överenskommelsegruppen.

Ansluta sig till överenskommelsen mellan VGR och det civila samhället

När överenskommelsen beslutades 2014 anslöt sig 70 organisationer. 2024 (juni) är antalet 122 organisationer, varav ca en tredjedel så kallade "paraplyorganisationer" eller federationer.

Till den regionala överenskommelsen kan de organisationer ansluta sig som arbetar utifrån ett regionalt perspektiv. I de fall verksamheten är unik i sitt slag kan även organisationer med endast lokal eller nationell förankring komma med. Överenskommelsens styrgrupp godkänner ansökningar löpande.

Alla underskrivare

Här listas de organisationer (i bokstavsordning) som skrivit under överenskommelsen och därmed ställer sig bakom avsiktsförklaringen om, att med gemensamma krafter utveckla och förbättra villkor och förutsättningar för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället i Västra Götaland. Organisationsnamnen är klickbara och leder till respektive organisations hemsida.

ABF Västra Götaland      
Angereds Folkhögskola    
Anhörig Göteborg      
Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland
Attention Skaraborg      
Bohusläns föreningsarkiv      
Bohusläns Hembygdsförbund    
Borås Folkhögskola    
Brukarrådet för missbruksfrågor Västra Götaland      
Bufff Västra Götaland  
Coompanion Fyrbodal      
Coompanion Göteborgsregionen     
Coompanion Sjuhärad      
CSR Västsverige      
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd      
Folkets Hus och Parker Region Västra      
Folkparkerna i Väst      
Folkuniversitetet Region väst      
Forum SKILL      
Frihamnsdagarna ekonomisk förening      
Fryshuset Väst      
FUB Västra Götalands län      
Funktionsrätt Skaraborg    
Funktionsrätt Västra Götaland    
Föreningen Shedo    
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland  
Föreningen Vi Som Förlorat Barn (VSFB)  
Föräldraföreningen mot narkotika Göteborg  
Give it forward      
GFSAK - Göteborgs förenade sociala arbetskooperativ  
GFC - Göteborgs Föreningscenter    
Göteborgsregionens Sociala Ekonomi (GSE)  
Heart Pillow Project of Sweden    
Hela Människan Västra Götaland    
Hela Sverige ska leva Fyrbodal    
Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen  
Hela Sverige ska leva Sjuhärad    
Hela Sverige ska leva Skaraborg    
Hellidens Folkhögskola    
Helsjöns Folkhögskola      
Hjo Folkhögskola      
Hjälmared Folkhögskola    
Immigrant-institutet      
IOGT-NTO Väst      
Karriärkraft    
KF Länken Göteborg    
Kvinnofolkhögskolan    
Kraftens hus Sjuhärad      
Kulturföreningen bob      
KvinnoCenter i Bergsjön    
LaSSe Brukarstödcenter    
Ljungskile folkhögskola    
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland  
Mag-och tarmföreningen i Göteborgsområdet
MHF Region Väst      
Mikrofonden Väst      
Mobilitetscenter i Göteborg  
Mångkulturella Finska Folkhögskolan  
MÄN Göteborg    
Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland  
Nordiska Folkhögskolan    
NSPH Västra Götaland och Göteborg        
NTF Fyrbodal      
NTF Skaraborg      
NTF Väst        
Parkinsonföreningen Skaraborg        
PRO Göteborg        
Regionteater Väst      
Reningsborg      
Reumatikerdistriktet Göteborg    
Reumatikerdistriktet Älvsborg    
RF-SISU Västra Götaland    
RFSU Göteborg      
Riksförbundet HjärtLung Göteborg  
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle  
Riksteatern Väst      
Räddningsmissionen      
Sensus studieförbund Västra Sverige    
Serbiska Föreningen Sindjelic    
SKOOPI-GR      
Skyddsvärnet      
Social Ekonomi Fyrbodal    
Social Ekonomi Sjuhärad    
Social Ekonomin Skaraborg  
Social Trade Väst    
SOS Barnbyar Göteborg    
SPF Seniorerna Bohusdistriktet    
SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet  
SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet  
SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet  
SPF Seniorerna Södra Älvsborgsdistriktet  
Stiftelsen Bräcke diakoni    
Stiftelsen Gyllenkroken    
Stiftelsen Göteborgs kyrkliga Stadsmission  
Stiftelsen Hospice Gabriel    
Studiefrämjandet Västra Götalands län  
Studieförbundet Bilda Sydväst    
Studieförbundet NBV Väst    
Studieförbundet Vuxenskolan Väst  
Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbundet Västra Götaland  
Suicidprevention i Väst    
Support group network    
Svenska kyrkan, Göteborgs stift    
Svenska kyrkan, Karlstads stift    
Svenska kyrkan, Skara stift    
Svenska Livräddningssällskapet Göteborgs regionförbund    
Svenska Röda Korset Region Väst    
Syntolkning Nu      
Teater Kattma      
TILLT        
Manaa (Tjejjouren Väst)      
Våra Gårdar Västra Götaland      
Vägen ut! Kooperativen    
Västergötlands Hembygdsförbund   
Västra Götalands Bildningsförbund    
Västra Götalands Parasportförbund  
Västra Sveriges Blåbanddistrikt    
Västra Sveriges Länkråd    
Wendelsbergs Folkhögskola    
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap  
Ågrenska  
Ångestsyndromsällskapet i Göteborg    
Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria

Ansökningsblanketten finner ni här:

Dokumentation och material

Här hittar du vår digitala webbutbildning om samverkan, spännande rapporter och intressanta länkar samt mötesanteckningar.

Mer om överens-kommelsen

Här hittar du fördjupad information om överenskommelsen, som principerna bakom överenskommelsearbetet och aktuell handlingsplan.

Sofia Emanuelsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Mobil: 072-209 06 98

Erica Sjölin

Processledare civila samhället, Överenskommelsen

Telefon: 0763-030806 

Mejl: erica@civilsamhalletvg.se

Följ oss på Facebook!