Beslut Krav- och kvalitetsbok 2024

Publicerad:

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) beslutade den 27 september 2023 om de nya förfrågningsunderlagen, Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral (§259) och Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2024 (§260), som gäller från 1 januari 2024.

De justerade krav- och kvalitetsböckerna 2024 och en sammanställning av förändringarna är publicerade på Vårdgivarwebben, se www.vgregion.se/kokvardcentral och www.vgregion.se/kokrehab.
 
Handlingarna som ligger till grund för nämndens beslut finns här: operativa hälso- och sjukvårdsnämndens webbsida för handlingar och protokoll.

I enlighet med Krav- och kvalitetsboken §14 har ett mejl skickats till verksamhetschef med anledning av det fastställda förfrågningsunderlaget. Behörig företrädare för leverantören behöver bekräfta att informationen mottagits. Om de nya villkoren inte accepteras behöver leverantören skriftligen återkomma inom 90-dagar.

För frågor om Krav och kvalitetsbok 2024:

Anna Aronsson
anna.aronsson@vgregion.se

Anna Lindström
anna.lindstrom@vgregion.se