Nätverk och workshops

Filmer från nationell workshop 20/11 2017

Introduktion

Göran Henriks

Lars Rosengren

Agneta Patriksson

Claes Gustafsson

Andreas Hurve

Ulrika Löfmark

Mia von Euler

Sofia Persson

Birgitta Jagorstrand

Claes-Göran Östensson

Frågor och summering

Sammanställning av hela dagen

PPT-presentationer från workshop

Nationell workshop triangelrevision

Göran Henriks

Lars Rosengren

Agneta Patriksson

Claes Gustafsson

Andreas Hurve

Birgitta Jagorstrand

Claes-Göran Östenson

Peter Kammerlind och Sofia Persson

Senast uppdaterad: 2018-08-29 09:16