Rutiner och stödmaterial

Kontaktlista

Rapportering Triangelrevision

Generisk matris

Presentation processkarta

Verksamhetsplan 2018

Stroke

Roll och ansvar för Regional samordnare

Roller och ansvar för ledning

Roller och ansvar för Revisionsteam

Körschema

Introduktionsbrev till verksamhetschefer

Inbjudan till webbutbildning för revisionsteamen

Astma/KOL

Roll och ansvar för Regional samordnare

Körschema

Introduktionsbrev till verksamhetscheferna

Inbjudan till webbutbildning för revisionsteamen

Information till patientrepresentant vid triangelrevision

Diabetes

Roll och ansvar för Regional samordnare

Roller och ansvar för ledning

Roller och ansvar för Revisionsteam

Körschema

Introduktionsbrev till verksamhetscheferna

Inbjudan till webbutbildning för revisionsteamen

Information till patientrepresentant vid triangelrevision

Senast uppdaterad: 2018-09-07 18:44