Hälsovårdande insats

Besök som inte avser sjukdom eller skada.

Enskilt besök 150 kr.
Gruppbesök 60 kr.

Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.


Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04