Hälsovårdande insats

Besök som inte avser sjukdom eller skada.

Enskilt besök 170 kr.
Gruppbesök 60 kr.

Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.