Hälsovårdande insats

Besök som inte avser sjukdom eller skada.

Enskilt besök 160 kr.
Gruppbesök 60 kr.

Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad: 2018-12-31 23:04