Väntetid längre än 30 minuter

När väntetiden överstiger 30 minuter har en patient rätt att kräva tillbaka betald avgift alternativt inte betala om betalning sker efter besöket t.ex. för intyg. Den högsta avgift som kan återbetalas är 300 kr.

Patienten har även rätt att få sin planerade åtgärd. Återbetalning kan endast
göras vid det aktuella besöket och inte i efterhand.

Information om återbetalning ska finnas anslagen vid varje mottagning/reception.