Kurator sociala insatser

Besök hos kurator som endast avser sociala insatser är avgiftsfria.