Provtagning

Provtagning som inte är föranledd av sjukdom, avgift 170 kr. Utöver
avgiften ska patienten betala för provtagningen enligt prislista.

Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

Endast provtagning, t.ex. på begäran av polismyndighet, avgift 170 kr.