Receptförskrivning

Receptförskrivning, som inte är föranledd av sjukdom eller skada, avgift
170 kr.

Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och
sjukvård.