Receptförskrivning

Receptförskrivning, som inte är föranledd av sjukdom eller skada, avgift
150 kr.

Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och
sjukvård.

 


Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04