Receptförskrivning

Receptförskrivning, som inte är föranledd av sjukdom eller skada, avgift
160 kr.

Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och
sjukvård.

 

Senast uppdaterad: 2018-12-31 23:04